• Okullarımız
 • Önceki Genel Müdürlerimiz

 • 2950 Okula Hizmet Alımı ve Çeşitli Kalemlerden Ödenekleri Gönderildi
  Genel Müdürlüğümüze bağlı
  2013 okula 08.04.2011 icmal tarih ve 764 icmal numarası ile çeşitli kalemlerden;
  937 okula 08.04.2011 icmal tarih ve 783 icmal numarasi ile hizmet alım kaleminden ödenekleri gönderildi. Okul idarelerimiz web sitemiz üzerinden ödenek takiplerini yapabilirler.
  Duyurular
   Güzel Sanatlar ve Spor Liselerine Öğrenci Alımı
   2012-2013 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi
   Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Hibe Programı
   851 Pansiyonlu okula %12 lerden Ödenek
   Ödenek Talebi ve Harcamalar
   507 Okula Ödenek Gönderildi.
   305 No'lu Eğitim Yönetim Seminerinde Tarih Değişikliği
   Burs Hizmetleri
   Hizmet Alım Ödenekleri ile Yakıt, Su ve Elektrik Ödenekleri
   791 Okula Ödenek
   2363 Okula Ödenek
  Pansiyonlu Okullarda Kontenjan Tespiti
  Okullara Çeşitli Kalemlerden Hizmet Ödenekleri İle Pansiyonlu Okullara Beslenme, Barınma Ve Harçlıkları Ödenekleri
  2012/1 Üç Aylık Yurt İçi Burs Ücreti
  1238 Okulumuza Ödenek Bildirimi
  Genel Müdürlüğümüze Bağlı 703 Okula Ödenek.
  126 Okula Acil Ödenek
  1833 Okula 0.3.2 kaleminden ödenekleri gönderildi.
  1723 Okula Hizmet Alım Ödeneği gönderildi.
  Okulların Telefon ve Yakıt Ödenekleri
  Yabancı Dil Ders Kitaplarının Seçimine İlişkin Açıklamalar
  1906 Okula Ödenek Gönderildi
  1416 Sayılı Kanuna Göre Yurt Dışında Öğrenim Görmeye Hak Kazanan Ve Yurt Dışında Öğrenim Gören Öğrenciler Hakkında Duyuru
  1263 Okula Ödenek Gönderildi
  1468 Okula 03.2 Kaleminden Ödenek
  917 Okula Hizmet Alım Ödeneği
  1226 Okula 03.2 Kaleminden Ödenek
  2012 Hizmetiçi Eğitim Planı
  Van Depreminde Ölen Öğretmenlerin İsimleri Okullara Verildi
  Genel Müdürlüğümüze Bağlı 2436 Okula Ödenek Gönderildi
  Onarılan Okullar
  ÖSYS İçin Misafir Öğrenci İşlemleri
  Okul Bütçeleri ve Ödenek Talebi
  2012 Mali Yılı Pansiyonlu Okul Bütçeleri
  Pansiyonlu Okullara Ödenek Gönderildi
  Fatih Üniversitesi Sosyal Bilimler Olimpiyatı
  Beden Eğitimi, Türk Müziği Koro Eğitimi, Batı Müziği Koro Eğitimi Programları
  Deprem Bölgesindeki Öğrencilerin Nakilleri İle İlgili İş ve İşlemler
  Van İlindeki Ortaöğretim Öğrencilerine Nakil İmkânı
  Okul Müdür Bilgilerinin Güncellenmesi
  İptal Edilen Hizmetiçi Eğitim Seminerleri
  Yurt Dışı Bursu Konulu Yazı
  Hizmetiçi Eğitim Semineri Konulu Yazı
  Talim ve Terbiye Kurulunca Kabul Edilen Ders Programları
  2011-2012 Yılı Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi
  2011 Yılı Hizmetiçi Eğitim Planı Yazısı
  Tüm Duyurular