• Okullarımız
 • Önceki Genel Müdürlerimiz

 • Duyurular
  Güzel Sanatlar ve Spor Liselerine Öğrenci Alımı
  2012-2013 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi
  Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Hibe Programı
  851 Pansiyonlu okula %12 lerden Ödenek
  Ödenek Talebi ve Harcamalar
  507 Okula Ödenek Gönderildi.
  305 No'lu Eğitim Yönetim Seminerinde Tarih Değişikliği
  Burs Hizmetleri
  Hizmet Alım Ödenekleri ile Yakıt, Su ve Elektrik Ödenekleri
  791 Okula Ödenek
  2363 Okula Ödenek
  Pansiyonlu Okullarda Kontenjan Tespiti
  Okullara Çeşitli Kalemlerden Hizmet Ödenekleri İle Pansiyonlu Okullara Beslenme, Barınma Ve Harçlıkları Ödenekleri
  2012/1 Üç Aylık Yurt İçi Burs Ücreti
  1238 Okulumuza Ödenek Bildirimi
  Genel Müdürlüğümüze Bağlı 703 Okula Ödenek.
  126 Okula Acil Ödenek
  1833 Okula 0.3.2 kaleminden ödenekleri gönderildi.
  1723 Okula Hizmet Alım Ödeneği gönderildi.
  Okulların Telefon ve Yakıt Ödenekleri
  Yabancı Dil Ders Kitaplarının Seçimine İlişkin Açıklamalar
  1906 Okula Ödenek Gönderildi
  1416 Sayılı Kanuna Göre Yurt Dışında Öğrenim Görmeye Hak Kazanan Ve Yurt Dışında Öğrenim Gören Öğrenciler Hakkında Duyuru
  1263 Okula Ödenek Gönderildi
  1468 Okula 03.2 Kaleminden Ödenek
  917 Okula Hizmet Alım Ödeneği
  1226 Okula 03.2 Kaleminden Ödenek
  2012 Hizmetiçi Eğitim Planı
  Van Depreminde Ölen Öğretmenlerin İsimleri Okullara Verildi
  Genel Müdürlüğümüze Bağlı 2436 Okula Ödenek Gönderildi
  Onarılan Okullar
  ÖSYS İçin Misafir Öğrenci İşlemleri
  Okul Bütçeleri ve Ödenek Talebi
  2012 Mali Yılı Pansiyonlu Okul Bütçeleri
  Pansiyonlu Okullara Ödenek Gönderildi
  Genel Müdürlüğümüze Bağlı Okullardan 172 Okula Ödenek
  Yılın Son Diliminde Pansiyonlu Okullar İçin Sağlık Ödenekleri Gönderildi
  Fatih Üniversitesi Sosyal Bilimler Olimpiyatı
  Harcanmayan Ödeneklerin Tenkis Edilmesi
  638 Pansiyonlu Okula Ödenek
  Beden Eğitimi, Türk Müziği Koro Eğitimi, Batı Müziği Koro Eğitimi Programları
  3024 Okula 03.5 Kaleminden Telefon ve ADSL Ödenekleri Gönderildi
  Okullara Gönderilen Ödenekler
  Deprem Bölgesindeki Öğrencilerin Nakilleri İle İlgili İş ve İşlemler
  Avrupa Antibiyotik Farkındalık Günü Etkinlikleri
  03.2 ve 05.4 Kalemlerinden Pansiyon Ödenekleri Gönderildi
  Van İlindeki Ortaöğretim Öğrencilerine Nakil İmkânı
  Okul Müdür Bilgilerinin Güncellenmesi
  Genel Müdürlüğümüze Bağlı 1976 Okula Ödenek
  03.2 ve 05.4 Kalemlerinden Pansiyon Ödenekleri ile 03.5 Kaleminden Hizmet Alım Ödenekleri Gönderildi
  Yatırım ödenekleri konulu yazı
  İptal Edilen Hizmetiçi Eğitim Seminerleri
  Yurt Dışı Bursu Konulu Yazı
  Ekim Ayı Pansiyon Ve Yakıt Ödenekleri
  Parasız Yatılı Öğrencilerin Hastane ve Eczane Giderleri
  Hizmetiçi Eğitim Semineri Konulu Yazı
  Talim ve Terbiye Kurulunca Kabul Edilen Ders Programları
  Tek Ders Sınavı Konulu Genelge
  Demokrasi Eğitimi ve Demokratik Okul Kültürü konulu 2011 İlk Ders Genelgesi ve Etkinlik Örnekleri
  Genel Müdürlüğümüze Bağlı 936 Okula 2 Aylık Hizmet Alımı Ödeneği Gönderildi
  Pansiyonlu Okulların Öğrenci Ödenekleri ile Bazı Okulların Yakıt Ödenekleri Gönderildi
  Anadolu Liselerine Ek Kayıt Hakkı ile İlgili Basın Açıklaması
  Ortaöğretim Matematik, Türk Edebiyatı ve Dil ve Anlatım Ders Programlarında Değişiklik
  2011 Üniversite Kayıtları
  Yeniden Yapılandırmaya Göre Elektrik ve Su Borçları
  1205 Okula 03.2 Kaleminden Ödenekleri Gönderildi
  Genel Müdürlüğümüze Bağlı Okulların Onarımları
  Kira, Görev Giderleri, SGK Yeniden Yapılandırması ve İcra Takipleri İle İlgili Ödenekler
  Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri Viyola Dersi Programında Değişiklik Yapıldı
  Öğrencilere Ek Sınav Hakkı
  Yildiz Teknik Üniversitesi Tanıtım Günleri
  Öğrenci Kayıt ve Kabulleri ile Diploma Karşılığı Bağış Alınmaması
  2582 Okula Ödenek Gönderildi
  Sınavsız Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumlarına Elektronik Ortamda Öğrenci Kaydı
  Alan Değişikliği Konulu Yazı
  Yeni açılan Burdur Güzel Sanatlar ve Spor Lisesine Öğrenci Alımı
  Yeni Açılan Iğdır Güzel Sanatlar ve Spor Lisesine Öğrenci Alımı
  Belletici Öğretmen Görevlendirilmesi Konulu 2011/37 Nolu Genelge
  3. Uluslararası Çocuk Sanatları Yarışması
  537 Numaralı Hizmetiçi Eğitim Seminerine Çağrılacaklar Listesi
  Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri Haftalık Ders Çizelgeleri Açıklamaları
  1164 Okula Ödenek Gönderildi
  Güzel Sanatlar ve Spor Liselerine Öğrenci Alımı
  Pansiyonlu Okullara Ait Ödenek Kayıtları
  598 Pansiyonlu Okula Ödenekleri Gönderildi
  446 Nolu Eğitim Yönetimi Semineri
  Okul Müdürleri Bilgi Kaydı
  Bilim Danışmanlığı Semineri
  ÖSS Sonuçlarının Değerlendirilmesi Konulu Yazı
  1179 Okula 6111 Sayılı Kanun Kapsamında, 866 Okula 03.5 Kaleminden Ödenek Gönderildi
  1510 Okula Çeşitli Kalemlerden Ödenek Gönderildi
  Uluslararası Biyoloji Olimpiyatları ve Türkiye Seçmeleri Eğitimleri
  Uluslararası Bakalorya I-II Haftalık Ders Çizelgeleri
  2011-2012 Yılı Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi
  290 ve 332 Numaralı Eğitim Yönetim Seminerleri
  834 Okula Çeşitli Kalemlerden Ödenek
  2966 Okula Ödenek Gönderildi
  2011 Yılı 2. Dilim Yatırım Ödenekleri
  2162 Okula Ödenekleri Gönderildi
  598 Pansiyonlu Okula Beslenme ve Barınma Ödenekleri Gönderildi
  2950 Okula Hizmet Alımı ve Çeşitli Kalemlerden Ödenekleri Gönderildi
  Libyadan Gelen Öğrenciler
  Özürlü Devamsızlık Konulu Genelge
  2011 Yılı Vakıf Medeniyeti Eğitim Yılı Etkinlikleri ve Ödüllü Yarışma
  2011 Yılı Hizmetiçi Eğitim Planı Yazısı
  Ödeneklerin Harcanması
  597 Okula Pansiyon Ödeneği
  Mebbis Modülüne Giriş Yapmayan Okullar
  835 Nolu Hizmetiçi Eğitim Semineri
  Yatılı Öğrenci Kayıtları
  Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminde Yeni ve Yaratıcı Yaklaşımlar Sempozyumu
  11. Sınıf Fizik Dersi Öğretim Programı Düzeltme
  Haftalık Ders Çizelgelerinin Uygulanışına İlişkin Açıklamalar
  Orta Öğretim Son Sınıf Öğrencileri Tek Ders Sınavına İlişkin Genelge
  İlk Ders Konulu Genelge
  Yeni Açılan veya Dönüştürülen Okullara Ortaöğretim Kullanıcı Adı ve Şifreleri
  Anadolu Liseleri, Fen Liseleri, Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri ile Sosyal Bilemler Liseleri Yönetmeliklerinde Değişiklik
  Okulların Saymanlık ve Birim Kodları
  Yabancı Uyruklu Öğrencilerle İlgili Genelge
  Kamu Harcamalarında Ek Mali Yükler
  Sosyal Bilimler Yönetmelik Değişikliği
  Fen Liseleri Yönetmelik Değişikliği
  Eylül Döneminde Yeni Sınav Hakkı
  Haftalık Ders Çizelgeleri
  Hizmetiçi Eğitim Yönetimi Seminer Sunuları
  Kömürle Isınan Okullarımız İçin Yakıt Ödeneği
  Fen Liseleri ile Sosyal Bilimler Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı
  2010 Yılı 8. Sınıflar SBS ve OYP Sonuçlarına İlişkin Basın Açıklaması
  Yeni Açılan Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri (06.07.2010 tarih ve 5612 Sayılı Yazı)
  Yeni Açılan Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri (29.06.2010 tarih ve 5329 Sayılı Yazı)
  Sınavsız Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumlarına Elektronik Ortamda Öğrenci Kaydı
  Astronomi ve Uzay Bilimleri Ders Programı
  Yeni Açılan Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri (23.06.2010 tarih ve 5300 Sayılı Yazı)
  419 Okula Ödenek Gönderildi
  1210 Okula Ödenek Gönderildi
  Güzel Sanatlar ve Spor Liselerine Öğrenci Alımı
  9. Matematik Sempozyumu
  2010-2011 Öğretim Yılı Çalışma Takvimi
  854 Okula Ödenek Gönderildi
  Okulların Kullanıcı Adı ve Şifreleri
  876 Okula Ödenek Gönderildi
  Genel Liselerin Anadolu Lisesine Dönüştürülmesi
  Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı
  Nöbet Görevi Konulu 2010/25 No''lu Genelge
  Ortaöğretim ÖSS 2009 İstatistikleri
  Okullara Ödenek Gönderildi
  ÖSS Sonuçlarının Değerlendirilmesi Konulu Yazı
  Mart ve Nisan Ayında Gönderilen Ödenekler
  2010 Yılı Aylıkla Ödüllendirme Yazısı
  Tutuklu ve Hükümlü Öğrenciler Konulu 2010/24 no''lu Genelge
  Almanya - Türkiye Öğretmenler Buluşması
  Liselerarası Ulusal Sosyal Bilimler Olimpiyatı
  Ortaöğretim Öğrencileri Arası Ağaç ve Tabiat Sevgisi ile Meteoroloji Konulu Sunu Yarışması
  877 Okula Elektrik ve Yakıt Ödeneği
  Özürlü Devamsızlık Genelgesi
  Yatılı Öğrencilerin Tedavi Giderleri
  Müdür Bilgileri Modülüne Kayıt Girişleri
  İlçe, Okul ve Kurumlarda Stratejik Plan Yapılması
  Psikoloji Dersine Ait Ders Kitabı ve Program Uygulama Kılavuzu
  545 Pansiyonlu Okula Ödenekleri Gönderildi
  967 Okula Elektrik Ödeneği Gönderildi
  İstiklal Marşının Kabul Edildiği Günü ve Mehmet Akif ERSOY''u Anma Günü
  Okullara Şehit Ünvanının Verilmesi
  Okulların Elektrik Borcu
  Okul Bütçeleri ve Ödenek Talebi Konulu Yazı
  2010 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyetleri Duyurusu
  2010 Yılı 260 Günlük Pansiyon Bütçesi (Gelir Gider Cetveli)
  Ödeneklerin Harcanması
  Psikoloji, Sosyoloji, Felsefe, Mantık ve Bilgi Kuramı Ders Programları
  515 Okula Ödenek Gönderildi.
  508 Okula Pansiyon Ödeneği Gönderildi.
  Okul Pansiyonlarına İlişkin Yatılı Öğrenci Sayıları
  2930 Okula Telefon ve ADSL Ödenekleri Gönderildi
  2009 Yılı Aylıkla Ödüllendirme Listesi
  Türkiye''nin Gelişmesinde Turgut ÖZAL''ın Rolü Konulu Kompozisyon Yarışması
  Onarılan Okullarla İlgili Yazı
  2450 Okula Yıl Sonu Ödeneği
  Ödeneklerin Tenkis Olmaması İle İlgili Yazı
  544 Pansiyonlu Okula Ödenek Gönderildi
  7. Geleneksel Hikaye Yarışması
  Bütçeleştirilmiş Borç Girişleri
  Pandemik A(H1N1) Aşı Kampanyası İle İlgili Genelge
  Almanca Formatör Öğretmen Yetiştirilmesi
  Öğretmen Çocuğu Kontenjanı Konulu Yazı
  511 Pansiyonlu Okula Beslenme ve Barınma Giderleri Gönderildi
  Ödeneklerle İlgili Yazı
  Haftalık Ders Çizelgeleri Açıklamalarında Değişiklik Yapıldı
  Bakan Çubukçu Çorlu Cemile Yeşil Anadolu Lisesini Hizmete Açtı
  Millî Eğitim Bakanlığı Öğrencileri Yetiştirme Kursları Yönergesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönerge
  2009 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyetleri
  Müdür Bilgileri Giriş Ekranı Açıldı
  Ortaöğretim Kurumlarında Uygulanan Öğretim Programları
  Ortaöğretim Genel Müdürü Emin GÜRKAN ın 2009-2010 Öğretim Yılının Başlaması Münasebetiyle Öğrenci, Veli ve Öğretmenlere Tavsiyeleri
  Anadolu, Fen, Sosyal Bilimler, Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri Öğretmen Seçimi ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik
  Genel Ortaöğretim Kurumlarında Uygulanan Haftalık Ders Çizelgeleri ve Açıklamaları
  Fen, Sosyal Bilimler, Anadolu Öğretmen Ve Anadolu Liseleri İle Sağlık Meslek Liselerine 4. Yerleştirme İşlemi İle İlgili Açıklama
  Almanca Formatör Öğretmen Yetiştirilmesine İlişkin Protokol
  Tek Dersten Başarısızlığı Nedeniyle Mezun Olamayan Öğrencilere Tek Ders Sınav Hakkı
  168 Okula Elektrik Borçları İçin Ödenek Gönderildi
  Ekonomi, Girişimcilik ve İşletme Ders Programları Kabul Edildi
  Yüksek Öğretim Programları Kayıt İşlemleri
  Sınavlar Konusunda Tereddüt Edilen Hususlarla İlgili Açıklama
  Borçlar Konulu Yazı İllere Gönderildi
  512 Pansiyonlu Okula Ödenek Gönderildi
  Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Sınavları
  2010-2012 Arası Yatırım Programı Hazırlıkları
  Okul ÖSYS Sonuç Kayıtları
  Okul Vergi Numaraları, Saymanlık ve Birim Kodları
  Okul Kullanıcı Adı ve Şifreleri Hazırlandı
  Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği Yayımlandı
  Sınavsız Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumlarına Elektronik Ortamda Öğrenci Kaydı
  Ödeneklerin Harcanmasına İlişkin Yazı
  601 Okula 03.2 Kaleminden Ödenek Gönderildi
  564 Numaralı Müzik Öğretim Yöntem ve Teknikleri Seminerinin Tarihinde Değişim
  Özellikle Kız Çocuklarının Okullaşmasının Artırılması Projesi
  Yeni Açılan Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri ile Spor Alanları
  Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği Uygulaması Konulu Genelge İllere Gönderildi
  ÖSS ile İlgili Veri Girişi Duyurusu
  Uluslararası Yarışmalarda Dereceye Giren Öğrenciler
  Bulgaristan''da 21. Uluslararası Bilişim Olimpiyatları
  Yılın Fizik Öğretmeni Ödülü
  Güzel Sanatlar ve Spor Liselerine Öğrenci Alımı
  Ortaöğretimde Okullaşma konulu 2009/52 nolu Genelge Yayımlandı
  511 Pansiyonlu Okula Öğrenci Harçlık Kaleminden Ödenek Gönderildi
  Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri Yönetmeliği Yayımlandı
  Sınavsız Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumlarına Elektronik Ortamda Öğrenci Kaydı
  511 Pansiyonlu Okula Ödenek Gönderildi
  Özürlü Devamsızlık Konulu 2009/39 nolu Genelge İllere Gönderildi
  2009-2010 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi
  1724 Okula Ödenek Gönderildi
  512 Pansiyonlu Okula Ödenek Gönderildi
  250 Pansiyonlu Okula Ödenek Gönderildi
  Bazı Hizmetiçi Eğitimlerinde Değişiklik Yapıldı
  2009 Malî Yılında Aylıkla Ödüllendirilecek Yönetici ve Öğretmenlere İlişkin Yazı
  Ödeneklerin Harcanmasına İlişkin Açıklama
  Çeşitli Yönetmeliklerde Değişiklik Yapıldı
  Genel Müdürlüğümüze Bağlı 1051 Okula Ödenek Gönderildi
  17 Okula İlan Ödeneği Gönderildi
  2008 ÖSS Yerleşmeve Puan Başarı Durumu Güncellendi
  Pansiyon Ödenekleri Gönderildi
  153 Nolu Hizmetiçi Eğitim Semineri Hakkında
  OkulÖğreciMevcut Girişleri
  Web Sayfası Giriş Şifreleri
  Deniz Temiz Projesi Hakkında Genelge
  ÖSS Başarı Durum Değerlendirmesi
  100 Eser Listesinde Değişiklik
  Sosyal Bilimler Olimpiyatı
  İlan Ödenekleri
  2009 YılıHizmetiçi Eğitim Faaliyetleri
  Filistinlilerle Dayanışma
  Okul Donatım Malzemelerinin Onaylanması
  İstiklal Marşı''nın Kabul Edildiği Günü ve Mehmet Akif ERSOY''u Anma Günü Etkinlikleri
  Sürekli Görev Yolluğu Yazısı
  Onarılan Okullarla İlgili Yazı
  Okul Borç Girişleri
  Ödenek İstem Çizelgesi Okullara Gönderildi
  2009 Mali Yılı 255 Günlük Pansiyon Bütçesi (Gelir Gider Cetveli)
  OrtaöğretimdeOkul Çeşitliliğinin Azaltılması
  Okul Servis Taşımacılığı
  Okullar Geleceğin Ortakları Projesi
  Ortaöğretimde Okul Çeşitliliğinin Azaltılması Genelgesi
  Yabancı Dil Kitaplarına Ait Ses Dosyaları
  Reaktif Enerji Kullanımı
  2009-2011 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları
  2008-2009 Öğretim Yılında Yatılı Öğrencilerle İlgili Açıklamalar
  2008 ÖSS
  Pansiyon Bütçe Düzenlemeleri
  İngilizce Dersi Ünite Dağılımı Belirlendi.