Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 

Bakanlığımız merkez teşkilatı personeli ile illerin beden eğitimi/spor, görsel sanatlar ve müzik il zümre başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantı.

 Bakanlığımız merkez teşkilatı personeli ile illerin beden eğitimi/spor, görsel sanatlar ve müzik il zümre başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantı.

Güzel sanatlar ile spor liselerinde sanat ve spor alanında ortaokulların 8‘inci sınıflarında okuyan yetenekli öğrencilerin teşvik edilmeleri ve bu okullarda eğitim ve öğretim görmelerinin sağlanması amacıyla 22-24/05/2015 tarihleri arasında Afyonkarahisar’da Bakanlığımız merkez teşkilatı personeli ile illerin beden eğitimi/spor, görsel sanatlar ve müzik il zümre başkanlarının katıldığı bir toplantı geçekleştirilmiştir.