Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 

FEN LİSELERİ II. ULUSAL ÖĞRENCİ KONGRESİ BİLDİRİLERİ KİTAP HÂLİNE GETİRİLDİ

Genel Müdürlüğümüzce 03-04 Mayıs 2018 tarihleri arasında , "Teknolojiye Millî Bakış ve Üretimde Yerlilik" konusunda düzenlenen Fen Liseleri II. Ulusal Öğrenci Kongresinde sunulan bildiriler kitap hâlinde yayımlandı.
FEN LİSELERİ II. ULUSAL ÖĞRENCİ KONGRESİ BİLDİRİLERİ KİTAP HÂLİNE GETİRİLDİ

Genel Müdürlüğümüze bağlı fen liselerinin tamamının katılımıyla  03-04 Mayıs 2018 tarihlerinde “Fen Liseleri II. Ulusal Öğrenci Kongresi”  Ankara´da gerçekleştirilmiştir. Fen Liselesi öğrencileri tarafından hazırlanan bildirilerden Bilim Kurulunca yapılan değerlendirme sonucunda seçilen 81 bildiri kitap hâline getirilmiştir.

07-06-2018