Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 

FORMATÖR EĞİTİCİ EĞİTİMİ ANTALYA’DA YAPILDI

FORMATÖR EĞİTİCİ EĞİTİMİ ANTALYA’DA YAPILDI

Güncellenen öğretim programlarının öğretmenlere tanıtılması amacıyla 16-19 Kasım 2017 tarihleri arasında, 4 gün süren bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Antalya ilinde tüm illerden gelen İngilizce, Coğrafya, Tarih, Görsel Sanatlar, Matematik branşlarından öğretmenlere, illerde kendi branşlarından diğer öğretmenlere programların tanıtılmasına yönelik formatörlük eğitici eğitimi verilmiştir. Çalışmaya öğretim programlarının güncellenmesinde görev almış formatör eğitimini veren branş öğretmenleri, 1 program uzmanı, 1 ölçme değerlendirme uzmanı ve değerler eğitimine yönelik 1 akademisyen katılmıştır.

23-11-201723-11-201723-11-2017