Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 

Millî Eğitim Bakanlığı Uluslararası Yarışmalarda Derece Alan Öğrencilerin Ödüllendirilmesine Dair Yönergede Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge

Millî Eğitim Bakanlığı Uluslararası Yarışmalarda Derece Alan Öğrencilerin Ödüllendirilmesine Dair Yönergede Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge

İlgi    : 06/12/2017 tarihli ve 83203306-10.04-E.20939056 sayılı Makam Oluru.

İlgi Makam Onayı ile yürürlüğe giren "Millî Eğitim Bakanlığı Uluslararası Yarışmalarda Derece Alan Öğrencilerin Ödüllendirilmesine Dair Yönergede Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge" için Tıklayınız.

Yönerge ekleri için Tıklayınız.