Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 

“NASIL BİR GENÇLİK?” KONULU KOMPOZİSYON YAZMA YARIŞMASI

Genel Müdürlüğümüzce, tüm ortaöğretim öğrencileri arasında "Nasıl Bir Gençlik?" konulu kompozisyon yazma yarışması düzenlendi.
  “NASIL BİR GENÇLİK?” KONULU KOMPOZİSYON YAZMA YARIŞMASI

Gençlerin; millî, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerleri benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına saygılı, sorumluluklarını bilen ve bunları davranış hâline getirmiş bireyler olarak yetiştirilmeleri konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla; Gençlik Haftası çalışmaları kapsamında resmî ve özel tüm ortaöğretim okullarında öğrenim gören öğrencilere yönelik olarak “Nasıl Bir Gençlik, Nasıl Bir Toplum, Nasıl Bir Türkiye?” sorularına cevap teşkil edecek şekilde gençliğin kaleminden gelecek nesilleri anlamak ve anlatmak için ortaöğretim öğrencileri arasında “Nasıl Bir Gençlik” konulu kompozisyon yazma yarışması düzenlenmiştir.

Kompozisyon yarışması ile ilgili duyuru ve şartname 30.03.2017 tarihli 37364034-310.01.01-E-4324779  sayılı yazı ile tüm Valiliklere gönderilmiştir.

 

Resmî Yazı

Yarışma Şartnamesi

Afiş

31-03-2017