Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 

Ödeneklerin MYS’ ye Aktarılması

Ödeneklerin  MYS’ ye  Aktarılması

24.04.2018 tarihinden itibaren Devlet Muhasebe Bilişim Sistemi’ne geçilerek birim kodu yerine Vergi Kimlik Numarası (VKN) kullanılmaya başlanmasından dolayı KBS sistemindeki mevcut ödeneklerinin MYS sistemine  aktarılması  yapılamayan okulların ödeneklerinin tenkis/tahsis işleminin gerçekleştirilebilmesi için tertipler bazında ödenek miktarlarını ivedi olarak Genel Müdürlüğümüz bütçe çalışma grubunun ogm_butce@meb.gov.tr adresine bildirmeleri  gerekmektedir.