Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 

Pansiyon Bütçe Hazırlanması !

Pansiyon Bütçe Hazırlanması !

Pansiyon bütçeleri hazırlanırken pansiyon kapasitesi değil, pansiyonda barınan öğrenci sayısı dikkate alınacaktır. Okullarımız pansiyon bütçesini hazırlarken e-pansiyon işlemlerinde kayıtlı bulunan öğrenci sayısına göre bütçe teklifinde bulunacaklardır.