Birimlerimiz Yasal Dayanaklar

Yasal Dayanaklar

 

Ortaöğretimin amaç ve görevleri 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu´nda, Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün görevleri de 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı´nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede yer almıştır.  

Millî Eğitim Temel Kanununun;   26´ncı maddesinde, Ortaöğretim, temel eğitime dayalı, en az üç yıllık öğrenim veren genel; mesleki ve teknik öğretim kurumlarının tümünü kapsar.  

27´inci maddesinde, Temel eğitimi tamamlayan ve ortaöğretime girmeye hak kazanmış olan her öğrenci, ortaöğretime devam etmek ve ortaöğretim imkanlarından ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde yararlanma hakkına sahiptir.  

28´inci maddesinde, Ortaöğretimin amaç ve görevlerinin, Millî Eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak;  

1- Bütün öğrencilere ortaöğretim seviyesinde asgari ortak bir genel kültür vermek suretiyle onlara kişi ve toplum sorunlarını tanıtmak, çözüm yolları aramak ve yurdun iktisadi sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmak bilincini ve gücünü kazandırmak,  

2- Öğrencileri, çeşitli program ve okullarla ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda yüksek öğretime veya hem mesleğe hem de yüksek öğretime veya hayata ve iş alanlarına hazırlamaktır.  

Bu görevler yerine getirilirken öğrencilerin istekleri ve kabiliyetleri ile toplum ihtiyaçları arasında denge sağlanır.  

29´uncu maddesinde, Ortaöğretim çeşitli programlar uygulayan liselerden meydana gelir.  

Belli bir programa ağırlık veren okullarla, lise, teknik lise ve tarım meslek lisesi gibi eğitim dallarını belirleyen isimler verilir.  

Nüfusu az ve dağınık olan ve Millî Eğitim Bakanlığınca gerekli görülen yerlerde, ortaöğretimin, genel, mesleki ve teknik öğretim programlarını bir yönetim altında uygulayan çok programlı liseler kurulabilir. Ortaöğretim kurumlarının öğrenim süresi, uygulanan programın özelliğine göre, Millî Eğitim Bakanlığınca tespit edilir.  

33´üncü maddesinde de, Güzel sanatlar alanlarında özel istidat ve kabiliyetleri belirlenen çocukları küçük yaşlardan itibaren yetiştirmek üzere temel eğitim ve orta öğretim seviyesinde ayrı okullar açılabilir veya ayrı yetiştirme tedbirleri alınabilir. Özellikleri dolayısıyla bunların kuruluş işleyiş ve yetiştirme ile ilgili esasları ayrı bir yönetmelikle düzenlenir   şeklinde ifade edilmiştir.

 Yayın:28.01.2013 - Güncelleme:28.01.2013 - 14:14 - Görüntülenme:1067