Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 


Halil İbrahim TOPÇU
Öğretim Programları ve Ders Kitapları Daire Başkanı


Öğretim Programları ve Ders Kitapları Daire Başkanlığının görevleri şunlardır: 

 

a) Ortaöğretimle ilgili öğretim programlarını hazırlamak veya hazırlatmak,

b) Ders kitapları ve program uygulama kılavuzları ile kitapların yazım standartlarını belirlemek,

c) Ders kitapları ve program uygulama kılavuzlarını hazırlamak veya hazırlatmak,

ç) Ders kitapları ile ilgili araştırma, geliştirme ve planlama çalışmaları yapmak,

d) Görev ve sorumluluk alanı kapsamında uygulamaya yönelik hususlarda ilgili birim ve şahısları bilgilendirmek,

e) Bakanlık üst politika belgelerinde Genel Müdürlük görev alanı ile ilişkilendirilen hedefler doğrultusunda çalışmalar yapmak ve hedeflere ulaşılmasını sağlamak,

f) Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Çalışma Programında yer alan ve sorumlu olduğu politika, strateji, öncelik ve tedbirlerle ilgili çalışmaları yürütmek,

g) Daire Başkanlığının görev alanına yönelik düzenlenecek sempozyum, kongre, panel, konferans, kurs, seminer, çalıştay,  toplantı ve benzeri faaliyetlerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek, bu tür çalışmalara katılmak,

ğ) Eğitimde kalitenin artırılmasına yönelik çalışmalar ile Millî Eğitim Kalite Çerçevesi kapsamında başkanlık görev, yetki ve sorumluluk alanındaki iş ve işlemleri yapmak,

h) Görev ve sorumluluk alanı kapsamında etik davranış ilkelerinin uygulanmasını sağlamak,

ı) Eğitimde imkân ve fırsat eşitliğini artırıcı çalışmalar yapmak,

i) Daire Başkanlığınca gerçekleştirilen ve kamuoyu ile paylaşılmasında fayda görülen proje, tanıtım toplantısı, imza töreni ve basın kuruluşlarına duyurusunun yapılması istenilen her çalışma/faaliyet için Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine iletilmek üzere hazırlanan bilgi notu/haber metnini Özel Büroya bildirmek,

j) Daire Başkanlığının görev alanı kapsamında; soru önergelerini cevaplandırmak, CİMER, BİMER, MEB Bilgi Edinme, Alo 147 ve e-posta yoluyla gelen başvuruları takip etmek, değerlendirmek, cevaplandırılmasını sağlamak veya ilgili daire başkanlıklarına yönlendirmek,

k) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 


0(312) 413 15 03
Gönder

Atatürk Bulvarı No 98 Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Bina Kat 5 Kızılay ÇANKAYA ANKARA - Personel İletişim

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.