Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KURUM AÇMA, KAPATMA VE AD VERME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANMIŞTIR

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KURUM AÇMA, KAPATMA VE AD VERME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK  YAYIMLANMIŞTIR

24/06/2017 tarihli ve 30106 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren   “Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği” değişen ve gelişen şartlar ile ortaya çıkan ihtiyaçlar ve yargı kararları doğrultusunda güncellenmiştir.

Bu amaçla, Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün koordinesinde yapılan toplantılara Bakanlığın ilgili birimlerinin katılımı ve katkıları ile “Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hazırlanmıştır.

Hazırlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 14/2/2019 tarihli ve 30686 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Yapılan bu düzenleme ile:

1)            Yönetmelikte yer alan “Kurum” ibaresi yeniden tanımlanmıştır. Ayrıca, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilecek ölçme ve değerlendirmeler için il ve ilçe merkezlerinde açacağı ölçme değerlendirme merkezleri, “Merkez” tanımına ilave edilmiştir.

2)            Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilecek ölçme ve değerlendirmeler için il ve ilçe merkezlerinde açacağı ölçme değerlendirme merkezlerinin açılışına ilişkin hükme yer verilmiştir.

3)            Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun ile Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uyum sağlanarak 100 metrelik mesafenin korunması amaçlanmıştır.

4)            Kantin/kafeteryaların ihale sürecinden sonra ayrı bir işletme alanı olan yemekhane bölümü ile işletme yönü ve mekânsal açıdan yaşanan sorunların giderilmesi amacıyla yemekhanenin bulunduğu yerde mutfağın da bulunma zorunluluğundan hareketle kavramların arasındaki “/” işareti kaldırılarak “veya” anlamından kurtarılmış ve her iki alanın da bulunması sağlamıştır.

5)            2023 Eğitim Vizyonu Belgesi’nde yer alan “Okullarda Tasarım-Beceri Atölyeleri kurularak öğrencilerin bilgileri yaşam becerisine dönüştürülmesi sağlanacaktır.” hedefine ulaşılması amacıyla düzenleme yapılmıştır.

6)            Açılacak okul ve kurum yapılarının uygun olması gereken mevzuat hükümlerinin yer aldığı Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ile Otopark Yönetmeliği ilave edilmiştir.

7)            Görsel sanatlar atölyesi ile müzik dersliğinin her ikisinin de yapılması zorunluluğu ortadan kaldırılmış, yeri uygun olan binalarda ikisinin de, uygun olamayanlar da ise sadece birisinin yapılmasına imkân sağlanmıştır.

8)            Danıştay 8. Daire Başkanlığı tarafından 2017/7181 E. sayılı dosya üzerinden diğer kurumlarda yer verilen kurumların açılmasında esas alınan nüfus kriterine imam hatip lisesinin açılmasında yer verilmediği gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı dikkate alınarak Anadolu liseleri ile imam hatip liselerinin açılma şartlarındaki nüfus ile 9 uncu sınıfa kayıt olacak en az 2 şube mevcudunda öğrenci bulunması kriterleri eşitlenmiş, ayrıca söz konusu yargı kararına bağlı olarak Bakan oluru ile uygulamaya konulan hükme göre düzenleme yapılmıştır.

9)            İl/ilçe millî eğitim müdürlüklerince, okul bünyesinde uygulanacak alanların her biri ile ilgili orta ve büyük ölçekli işletmeler ve/veya bu işletmelerin temsilcisi olan kurum ve kuruluşlarla ve ihtiyaç duyulduğunda ilgili İŞKUR İl Müdürlüğü ile öğrencilerin işletmede beceri eğitimi ve stajı, mezuniyet sonrası istihdamları, öğretmenlerin mesleki gelişimleri, eğitim ortamlarının iyileştirilmesi ve benzeri konuları içeren en az on yıl süreli iş birliği protokolünün veya protokollerinin yapılmış olması şartı aranacağı hususu hüküm altına alınmıştır.

10)         Gelişen teknoloji ve dijital dönüşüm, günümüzde mesleki eğitimde disiplinler arası bir yaklaşımın benimsenmesini zorunlu kılmaktadır. Bu doğrultuda öğrencilerin eğitim sürecinde meslek alanında edineceği becerilerin, birbiriyle ilişkili meslek alanlardaki teorik bilgi ve uygulamalar sayesinde artacağı düşünülmektedir. Ayrıca birbiriyle ilişkili meslek alanlarının ortak becerilerine yönelik eğitimlerin aynı eğitim ortamında verilerek öğrencilerin çok yönlü gelişimi esas alınarak birbirini tamamlayıcı meslek alanlarında eğitim verilmesinin uygun olacağı değerlendirilmiş ve buna uygun düzenlemeye gidilmiştir.

11)         Aynı ilde ikinci bir tematik mesleki ve teknik Anadolu lisesi açılabilmesi için okulun açılacağı ilin toplam nüfusunun en az 2.000.000 olması, nüfusu 2.000.000’dan fazla olan illerde ikiden fazla okul açılabilmesi için her 1.000.000 nüfusa karşılık yalnızca bir tematik mesleki ve teknik Anadolu lisesi açılabilmesi hükme bağlanmıştır.

12)         Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilecek ölçme ve değerlendirmeler için il ve ilçe merkezlerinde açılacak olan ölçme değerlendirme merkezlerinin açılabilme şartları ile bulunması gereken kriterlere yer verilmiştir.

13)         İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığınca yapılacak pansiyonun ayrı ayrı 50’şer öğrencilik olması durumu, öğrenci sayısının toplamda 100 olmasındaki eşitlik kavramı nedeniyle zorluklarla karşılaşılması nedeniyle fıkra hükmü yeniden düzenlenmiştir.

14)         Bakanlık onay işlemleri tamamlanmadan valilik teklifi üzerine bazı okul/kurumların durumu işlem tamamlanmış gibi değerlendirerek okul/kurum adını değiştirmesinden kaynaklı mağduriyetlerin önüne geçilmesi amaçlanmıştır. Okul/kurum adında değişiklik Bakanlıkça onaylanıp MEBBİS Modülü’ne işlenmeden değişiklik yapılamayacağına ilişkin düzenleme yapılmıştır.

 

 

Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği için TIKLAYINIZ.

Resmî Gazete için TIKLAYINIZ.

 

Atatürk Bulvarı No 98 Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Bina Kat 5 Kızılay ÇANKAYA ANKARA - Personel İletişim

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.