Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KURUM AÇMA, KAPATMA VE AD VERME YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI  KURUM AÇMA, KAPATMA VE AD VERME YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

Bakanlığımız, 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile yeniden yapılandırılmıştır. 30/3/2012 tarihli ve 6287 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla ortaöğretim on iki yıllık zorunlu eğitim kapsamına alınmıştır. Eğitim sistemimizde köklü değişikliklere gidilmiş ve birçok yenilik uygulamaya konulmuştur. Bu kapsamda okul türleri azaltılarak yapı, program, mevzuat ve uygulamalarla ilgili birçok düzenleme yapılmıştır. Yapılan düzenlemeler doğrultusunda üst mevzuat normları değişen ve güncelliğini yitiren kurumların açılması, kapatılması ve ad vermeye ilişkin mevzuatın da yeniden değerlendirilmesine ihtiyaç duyulmuştur.

Bu bağlamda 2/4/1993 tarihli ve 21540 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurumlara Ait Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği ile 14/04/2009 tarihli ve 17 sayılı Müdürler Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mart 2010 tarihli ve 2630 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan Kurum Açılması ve Kapatılmasına İlişkin Esaslar’da yer alan mevzuat hükümleri tek yönetmelik çatısı altında toplanarak sadeleştirilmiş ve güncel gelişmelere uygun olarak “Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği” adı altında yeniden düzenlenmiştir.  Yeniden düzenlenen “Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği 24.06.2017. tarihli ve 30106 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu düzenlemeyle;

1. Kurum açma, kapatma ve ad vermeye ilişkin mevzuatta sadeleştirme ve birlik sağlanmıştır.

2. Bakanlığa bağlı tüm resmî kurumların açılma ve kapatılma kriterleri, ülkemizin sosyoekonomik ve kültürel gelişmişlik düzeyine bağlı olarak yeniden belirlenmiş ve tüm kurumlara ad vermeye ilişkin esaslar gözden geçirilerek Yönetmeliğe yansıtılmıştır.

3. Kurumların özelliğine göre bazılarının valilikçe, bazılarının da Bakanlıkça açılıp kapatılması ve adlandırılmasıyla ilgili kriter ve süreçler belirlenmiştir.

4. Kurum bina ve eklentilerine hayırseverlerin adlarının verilmesinde bağış oranına yönelik hüküm getirilmiştir.

5. Kurum açılmasına ilişkin genel ve özel esaslar Bakanlığa ait Eğitim Yapıları Asgari Tasarım Standartları dikkate alınarak güncellenmiştir.

6. Tüm kurumların engelli bireylerin erişimi için TS9111, TS12576 standartlarına ve engelliler için mer’i mevzuata uygun hale getirilmesi hükmüne yer verilmiştir.

7. Eğitim kurumları bünyesinde anasınıfı açılması kolaylaştırılarak okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması hedeflenmiştir.

8. Öğrenci pansiyonlarının açılma standartları ülkemizin değişen ve gelişen sosyoekonomik yapısına uygun olarak yeniden düzenlenmiştir.

9. Fen lisesi ve sosyal bilimler liselerinin açılmasına ilişkin kriterler yeniden belirlenmiştir.

10. 6764 Sayılı Kanunla Meslekî Eğitim Merkezleri ortaöğretim kurumları arasında sayıldığından söz konusu merkezlere ilişkin yeni hükümler getirilmiştir.

Atatürk Bulvarı No 98 Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Bina Kat 5 Kızılay ÇANKAYA ANKARA - Personel İletişim

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.