TARİHÎ 100 LİSE (İNTERAKTİF HARİTA)

 

1481 yılında “Galatasaray Enderun Mektebi” adıyla eğitim ve öğretime başlayan Galatasaray Lisesi, İstanbul’un en güzide ve merkezi ilçelerinden biri olan Beyoğlu’nda bulunmaktadır. II. Bayezid döneminin ilk yıllarında kurulan “Galata Sarayı Ocağı” Topkapı Sarayı içindeki Enderun öğrencilerinin ilk ve ortaöğrenimlerini gerçekleştirdikleri Osmanlı saray eğitiminin önemli bir parçasını oluşturan bir kurumdur. 1868 yılına kadar “Enderun Mektebi” (saray mektebi) olarak devlete memur yetiştirme görevini üstlenen okul “Galata Sarayı Ocağı, Galata Sarayı Medresesi, Mekteb-i Sultân, Galata Sarayı Hümayun Mektebî” olarak da adlandırılmaktaydı. 1868 yılından 1923 yılı Cumhuriyet’in ilanına kadar “Galata Sarayı Sultânîsi” olarak batı bilim ve tekniğini de içine alan bir eğitim ve öğretim sistemini benimseyen kurum, Osmanlı’da batılılaşma döneminin ve Tanzimat uygulamalarının bir sembolü olmuştur. 1908 yılında okul müdürü olarak göreve başlayan Tevfik Fikret’in yaptığı yeniliklerle; ilk, orta ve lise bölümleri için 3’er yıllık öğretim programları hazırlanarak eğitim süresi 9 yıla çıkartılmış; Farsça, Arapça, İtalyanca, Latince, Bulgarca, İngilizce ve Almanca dersleri de isteğe bağlı olarak seçmeli ders statüsüne getirilerek, piyano ve keman dersleri de programa dâhil edilmiştir. 600 öğrenci ile öğretime başlayan Türkçe ve Fransızca eğitim verilen “Mekteb-i Sultânî”de yatılılık hizmeti ve burs hizmetleri de verilmiştir. Balkan Savaşları sırasında öğrenci ve öğretmenlerin silah altına alınmasıyla öğretim süreçlerinde sıkıntılı günler yaşayan okuldan 1917 yılında sadece 5 öğrenci mezun olabilmiştir. 1965 yılında açılan Feriye Sarayları ile okula kız öğrenciler de alınmış, 1975 yılında Anadolu lisesi konumuna getirilen okulun eğitim süresi 8 yıl olmuştur.

 

 

6 Haziran 1994 tarihli ve 21952 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 3993 sayılı kanunla Galatasaray eğitim ve öğretim kurumu, Galatasaray Üniversitesine dönüşmüştür. Okul üniversite statüsünü almasına rağmen, ortaöğretim kurumu olma özelliğini korumuş ve Galatasaray Lisesi ile ona bağlı İlkokul ve Ortaokul Rektörlüğe bağlı öğretim birimleri olarak tanımlanmıştır. Öğretim kadrosu Türk, Fransız ve İtalyan öğretmenlerden oluşan kurumda öğrenciler bir yıl Fransızca hazırlık ve dört yıl lise eğitimi almaktadır. Okul İstanbul dışında ve içinde ikamet eden öğrencileri yatılı olarak bünyesinde barındırmaktadır. İleri düzeyde teknik laboratuvarlara ve bilgi işlem merkezine, tarih müzesine, zengin kütüphanelere, video salonlarına, kafeterya, sağlık hizmetleri, müzik, tiyatro salonu ve tüm sportif faaliyetlere cevap verecek ünitelere sahip Galatasaray Lisesi, başarılı çalışmalarıyla ülkemize sayısız değer yetiştirmiş, beş yüz otuz altı yıllık mazisi olan köklü ve seçkin eğitim ve öğretim kurumlarımızdandır.