TARİHÎ 100 LİSE (İNTERAKTİF HARİTA)

Davutpaşa Lisesi, 1485 yılında II. Bayezid’ın sadrazamı olan Davut Paşa tarafından Mekteb-i Sübyan olarak kurulmuş İstanbul’un ilk Türk okuludur.

Fatih döneminde Aksaray meydanından bugünkü Davutpaşa kışlasının bulunduğu yere kadar olan alan fetihte büyük yararları olan Anadolu Beylerbeyi Davut Paşa’ya padişah tarafından bağışlanmıştır. Davut Paşa Vakfı’nın bulunduğu bu alan üzerinde Paşa’nın adını taşıyan pek çok eser bulunmaktadır.

 

 

Davutpaşa Lisesi, 1847 yılında açılan ilk Rüştiye Mektebi olma özelliğini taşımaktadır. Okul, yıllar içerisinde Osmanlı eğitim sistemindeki değişim ve gelişmelere uygun olarak değişik kademelerde hizmet vermiştir. Dönemin Maarif Nazırı Kemal Efendi’nin öğretmenlik yaptığı okul, 1894 yılında büyük İstanbul depreminden etkilenmiş, önemli bir kısmı yıkılan okul üç katlı yapı olarak yeniden inşa edilmiştir.

 

 

1913 yılında sultânî (lise) olan okul, Cumhuriyet döneminde erkek ortaokuluna, 1955 yılından sonra karma ortaokula, 1969 yılında ise liseye dönüştürülmüştür. Bugün Anadolu lisesi statüsünde 24 derslikli binada dört yıl eğitim veren okulda kütüphane, konferans salonu, müzik, resim atölyeleri, fizik-kimya-biyoloji laboratuvarları ve tüm sportif faaliyetlere cevap verecek donanıma sahip bir spor salonu bulunmaktadır. Beş yüz yılı aşkın bir süre önce yaktığı eğitim meşalesi her geçen gün güçlenerek devam eden Davutpaşa Anadolu Lisesi bilim, sanat ve politika alanında çok sayıda başarılı öğrenciler yetiştirmiştir.

Kronolojik Sıralama

(1485) Mekteb-i Sübyan

(1847) Rüştiye Mektebi

(1891) Merkez Rüştiyesi

(1913) Davutpaşa Sultanisi

(1924) Davutpaşa Erkek Ortaokulu

(1955) Davutpaşa Karma Ortaokulu

(1969) Davutpaşa Lisesi

(2013) Davutpaşa Anadolu Lisesi