TARİHÎ 100 LİSE (İNTERAKTİF HARİTA)

 

1842-1858 yılları arasında İngiltere’nin İstanbul’daki büyükelçisi olan Viscont Strratford de Redcliffe’nin eşi Lady Redcliffe, 1849 yılında elçilik mensuplarının kız çocukları için ortaöğretim düzeyinde (High Scholl For Girls) bir okul açılmasına öncülük etmiştir.

1853-1856 yılları arasında devam eden Kırım Savaşı’nda ve sonrasında altı yıl kapalı kalan okul binası ve arazisi, Lady Redcliffe tarafından İngiliz Elçiliğine bağışlanmıştır. İstanbul’daki İngiliz konsolosluk mensuplarından okulun yönetimi için bir kurul oluşturulmuştur.

1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında kapalı kalan okul 1881’de yeniden açılmıştır.

Bu yeni dönemde okula Beyoğlu semtinde oturan Osmanlı uyruklu kız öğrenciler de alınmaya başlanmıştır. Okul yönetimi eski ve yetersiz olan okul binasının yenilenmesi için bir kampanya başlatarak velilerden hisse senedi karşılığı para toplamış, böylelikle günümüzde de kullanılan Pera mimarisinin nadir örneklerinden biri olan bugünkü binası 1901 yılında yapılmıştır.

 

 

1914 yılında I. Dünya Savaşı başlangıcına kadar faaliyetlerini sürdürebilen okul, 1920 yılına kadar üç kez kapatılmıştır.

1924 yılında çıkarılan Tevhid-i Tedrisat Yasası’nın öngördüğü öğretim programına göre yeniden düzenlenmiştir.

Kuruluşundan itibaren “English High School” olan okulun adı; 01 Kasım 1979 yılında devletleştirildiğinde “İngiliz Kız Ortaokulu” olarak değiştirilmiş ve 1980 yılında lise kısmı açıldığında “Beyoğlu Anadolu Lisesi” adını almıştır.

Bugün Anadolu lisesi statüsünde 10 derslikli binada dört yıl eğitim veren okulda kütüphane, konferans salonu, müzik, resim atölyeleri, fizik-kimya-biyoloji laboratuvarları ve bilişim teknolojileri sınıfı bulunmaktadır.

Beyoğlu Anadolu Lisesi kuruluşundan günümüze kadar çok sayıda başarılı öğrenciler ve mezunlar yetiştiren seçkin eğitim ve öğretim kurumlarımızdandır.