TARİHÎ 100 LİSE (İNTERAKTİF HARİTA)

 

Edirne Mekteb-i Rüştiyesi, Maliye Bakanlığı’nın 1 Temmuz 1853 tarihli ilmuhaberinde giderleri hazine tarafından karşılanmak üzere Meclis-i Maarifçe Edirne’de bir Mekteb-i Rüştiye açılması konusunda padişah buyruğu ile 4 yıllık bir gecikmeden sonra 1857’de açılmıştır.

Edirne’de 1857 yılında Ahi Çelebi’ye ait Sübyan Mektebi ile yanındaki Darülkurra okulları birleştirilerek rüştiye olarak hizmete açılan batılı anlamdaki ilk modern eğitim kurumudur.

1885-1886 eğitim ve öğretim yılından başlamak üzere Rüştiye Okuluna idâdî okulu da eklenmiştir. Rüştiye’de ortaokul, idâdîde de lise eğitimi verilerek ortaöğretim iki kademeli hale getirilmiş, ortaöğretimin kalitesi artırılarak üst öğrenime daha başarılı öğrencilerin gönderilmesi sağlanmıştır.

1908 yılında İkinci Meşrutiyet’in ilan edilmesinden sonra, 12 büyük il merkezinde bulunan idâdîlerin isimleri sultânîyeye çevrilmiştir. 1909 yılından itibaren Edirne Sultânîsi adıyla ve genişletilmiş kapasitesiyle eğitimine devam eden okul 26 Mart 1913 günü Bulgarların Edirne’yi işgal etmesiyle 1912-1913 eğitim ve öğretim yılında Edirne Sultânîsi eğitimine ara vermek zorunda kalmış, bu dönemde okul binası hastane olarak hizmet vermiştir. 1913-1914 öğretim yılında yeniden eğitime başlayan okulun 1915 yılında başlayan Çanakkale Savaşları’ nda öğretmen ve öğrencilerinin bazıları şehit olmuştur.

 

 

25 Kasım 1922 tarihinde Edirne’nin Yunan işgalinden kurtarılması üzerine aralık ayı başında yeniden eğitime başlayan Edirne Sultânîsi, on dört yıl içerisinde yaşadığı sıkıntılara rağmen büyük fedakârlıklarla başarılı evlatlar yetiştirmiştir.

Cumhuriyet’in ilanının ardından Edirne Erkek Lisesi adını alan okulun 24 Aralık 1930 tarihinde Mustafa Kemal ATATÜRK’ün ziyaretinin ardından yönetim ve öğretim kadrosu yenilenmiştir. Suut Kemal YETKİN, Orhan Şaik GÖKYAY ve Nihat Sami BANARLI gibi ünlü edebiyatçı ve yazarlar edebiyat öğretmeni olarak lisede görev yapmışlardır.

1940-1941 öğretim yılı başında, okulun parasız yatılı öğrencileri, Millî Eğitim Bakanlığınca, Kastamonu Lisesine nakledilmiştir. Aynı yıl Erkek İlköğretmen Okulu da Bakanlıkça boşaltılarak öğrencileri Sivas İlköğretmen Okuluna taşınmıştır. 1941 yılında Kız İlköğretmen Okulu da boşaltılmış, öğrencileri Konya’ya nakledilmiştir.

1940 yılında, Erkek İlköğretmen Okulunun boşaltmış olduğu bina, 1941-1942 eğitim ve öğretim yılından itibaren Edirne Lisesine verilmiştir.

1998 yılında Anadolu lisesi statüsüne geçen okulun tarihi özellikleri de dikkate alınarak adı “Edirne Lisesi” olarak belirlenmiştir.

Bugün Anadolu Lisesi statüsünde 19 derslikli binada 4 yıl eğitim veren okulda kütüphane, konferans salonu, müzik, resim atölyeleri, fizik-kimya-biyoloji laboratuvarları ve bilişim teknolojileri sınıfı bulunmaktadır. Edirne Lisesi; teori ve uygulamaya yönelik eğitim anlayışı ile araştırma ve geliştirmeyi amaçlayan, yeni teknolojileri kullanan, millî ve manevi değerleri yaşatan, alanında başarılı öğrenciler ve mezunlar yetiştiren eğitim ve öğretim kurumlarımızdandır.