TARİHÎ 100 LİSE (İNTERAKTİF HARİTA)

1878-1880 yıllarında Ziya Paşa’nın Adana Valiliği döneminde başlayan eğitim ve öğretim çalışmaları çerçevesinde Anadolu’da kurulan en eski mektep binasında 1883 yılında, Mekteb-i Rüşdiye-i Askeri adıyla eğitim ve öğretime başlamıştır.

1885 yılında 5 yıllık idâdîye dönüştürülen okul, 1907 yılında on iki sınıflı sultânîyeye çevrilene kadar 7 yıllık idâdî olarak faaliyette bulunmuştur.

Birinci Dünya Savaşı’nda Adana Sultânîsinin (şimdiki eski kız lisesi) binasının geçici olarak askeriyeye devredilmesiyle okulun öğrenci ve öğretmenleri iki taş binadan oluşan Darülmualliminde eğitime devam etmiştir.

Savaşın ilerleyen zamanlarında Darülmuallimin binası Türk bayrağı asılı olduğu için 15 Temmuz 1917 tarihinde bombalanmış resim öğretmeni İbrahim Bey ve iki öğrenci şehit düşmüştür.

 

 

Okulun faaliyetlerinin yazıldığı tarihi belgelerin 1889-1920 yıllarını içeren bölümü işgalciler tarafından yok edilmiştir.

1924 Tevhid-i Tedrisat Kanunu’ndan sonra “Adana Lisesi” ismini alan okulun, 1927-1928 eğitim ve öğretim yılında “Erkek Lisesi” ismiyle kütük kayıtları tutulmuştur. Savaşın bitiminden sonra Adana Sultânîsi tekrar eski binasına taşınmıştır

1932 yılında Adana Kız Lisesinin öğretime başlamasıyla okul Adana Erkek Lisesi adını almıştır. 1934 yılı güz döneminde Adana Erkek Lisesi yerini kız lisesine devretmiş, bugünkü yerine taşınmıştır.

Çevrenin ortaokul ihtiyacını karşılayabilmek için ortaokul ve lise olarak iki bölümde hizmet veren okuldan erkek lisesinin bir bölümü ayrılarak Çukurova Ortaokulu adını almıştır.

1955-1957 yılları arasında ikili öğretim sisteminin uygulandığı okulda süratle artan nüfusun okuma ihtiyacı karşısında ikili öğretim yeterli olmamış, 1958 yılında eski iki binanın hizasına yeni bir bina daha yapılmıştır. Fakat bu da yeterli olmamış, 1966 tarihinde yeni bina, 1974 yılında ise ek bina yapılarak, 1975 yılında okula kız öğrenciler de alınmıştır. İhtiyaç üzerine 1976 yılında iki yüz yataklı pansiyon binası inşa edilerek, 1986 yılında bu bina ayrı bir müdürlüğe devredilmiştir.

1992-1993 eğitim ve öğretim yılında; erkek lisesi Müfredat Laboratuvar Okulu kapsamına alınarak yabancı dil ağırlıklı bölümü açılmıştır.

Tam gün eğitim veren okul tarihi, yer ve kapasite genişliği bakımından güney bölgesinin en büyük lisesidir.

Günümüzde Adana’da en köklü lise olma özelliğine sahip olan Adana Erkek Lisesi üniversite giriş sınavlarından bilgi yarışmalarına, spordaki Türkiye birinciliklerinden, müzik ve resimdeki derecelerine kadar sosyal ve kültürel faaliyetlerdeki başarılarıyla Adana’da eğitim ve öğretimin yanında sanat ve sporda da başarılarıyla ön sıralarda yer almıştır. Adana Erkek Anadolu Lisesi geçmişinden aldığı güçle bu meşaleyi daha da ileriye taşıyacak, vatanına milletine hizmet eden nice gençler yetiştirmeye devam edecektir.