TARİHÎ 100 LİSE (İNTERAKTİF HARİTA)

 

Okulun kurucusu Abdurrahman Nurettin Paşa muhtelif valiliklerde bulunduktan sonra Umur-ı Nafia (eğitim sistemini düzenleme) Komisyonu Azalığı’ndan Başvekil unvanı ile 2 Mayıs 1882 tarihinde sadrazamlığa tayin olunmuştur. 18 Nisan 1883 tarih ve 484 numaralı Kastamonu Gazetesinden anlaşıldığına göre 31 Aralık 1882 tarihinden 2 Eylül 1891 tarihine kadar Kastamonu ilinde valilik yapmıştır

Kastamonu ilinde valilik yaptığı 8 yıl 9 aylık süre içeresinde sayılmayacak kadar çok eser bırakmıştır. Bu eserler arasında bulunan Kastamonu İdâdîsinin temelini 20 Nisan 1885 Cumartesi günü atmıştır. Bu şekilde Galatasaray ve İstanbul Liselerinden sonra Türkiye’de 3. sırada bir maziye sahip, Anadolu’da kurulan ilk lisenin kesin kuruluş tarihi 20 Nisan 1885 olmuştur. Okul yeri için Cumhuriyet Meydanı’nı çevreleyen arsayı temin eden Abdurrahman Paşa, belirtilen günde arsanın bir bölümü üzerinde lisenin eski binasının inşaatını başlatmıştır. Binanın dereye bakan cephesinin sağlam temeller üzerine oturtulması ve kaymanın önlenmesi amacıyla 1.000 Osmanlı altını harcanmıştır. Abdurrahman Paşa, lise binasının inşaatı ile yakından ilgilenmiş, binanın tamamı için gerekli olan 8.500 altını halktan toplamış ve yine halktan kurulan bir komisyonca harcamalar yapılmıştır. Okul binası 4 yılda tamamlanabilmiştir.

 

 

Okul, Askeri Rüştiye binasında 2 sınıf olarak açılmıştır. 1888 yılında sınıf sayısı 3, 1891-1892 senesi başında sınıf sayısı 5 olmuştur. Aynı zamanda okul yatılıya çevrilmiştir.

1900-1901 ile 1903-1904 öğretim yılları arasında okula bir ziraat şubesi eklenmiş ise de 1904 yılından sonra bu şube kaldırılmıştır. 1912-1913 ders yılına kadar eğitim ve öğretim normal devam etmiş, bu ders yılından itibaren okulun adı idâdîden sultânîye çevrilmiştir. Yine bu ders yılı içerisinde liseye bağlı olmak üzere bir de ilk kısım oluşturulmuş ve lise onuncu sınıftan itibaren edebiyat ve fen diye iki şubeye ayrılmıştır. 1922-1923 yılında sultânî ismi liseye çevrilmiş, sınıf adedi 11’e indirilmiştir. 1925 yılında ise ilk kısım kaldırılmış, lise orta kısmı ile birlikte eğitim ve öğretime devam etmiştir

Anadolu’nun ilk lisesi olan Kastamonu Lisesinin çevre illerden gelen öğrencilerden dolayı mevcudu artmış, kadrosunda çok değerli öğretmenler yer aldığı için öğrenciler tarafından çok talep görmüş ve ihtiyaca cevap veremez hale gelmiştir. Yeni şubeler açmak, ek binaları yapmak durumu ortaya çıktığından lise binasının dere kenarındaki Atatürk Caddesi’ne bakan yerde 29 Eylül 1937 tarihinde Bakanlıktan gelen projeye uygun olarak orta kısım inşaatına başlanılmıştır. 10 sınıf, 2 laboratuvar, 1 konferans salonu, 1 yemekhane ve 1 dolaphane ihtiva etmekte olan bina bugün lise binası olarak kullanılmaktadır.

 

 

Kastamonu (Abdurrahmanpaşa) Lisesi 1885’de açılıp ilk mezunlarını 1891’de vermiştir.

1981-1982 eğitim ve öğretim yılında başarısıyla üniversite giriş sınavında Kastomonu iline Türkiye birinciliğini getirmesi nedeniyle zamanın Millî Eğitim Bakanı Hasan SAĞLAM İlköğretim Haftası’nı Kastamonu’da başlatmıştır.

1995 yılında lisenin okul ve pansiyon binası büyük bir onarımdan geçirilerek restore edilmiş, bilgisayar, fizik ve kimya laboratuvarları, teknoloji odası çağın normlarına göre düzenlenmiş, pansiyon kısmı günün şartlarına göre donatılmış, modern bir kütüphanesi, her türlü saha sporlarının yapılabileceği, bir bölümü yeşil alan olan bahçesiyle, örnek lise halini alan okul, yıllar içerisinde sosyal ve sportif faaliyetlerde de ülkemizi yurt içinde ve dışında başarılı bir şekilde temsil etmiştir.