TARİHÎ 100 LİSE (İNTERAKTİF HARİTA)

Adana Kız Lisesi, Sultan II. Abdülhamit zamanında 1881- 1885 yılları arasında Adana Valisi olan Abidin Paşa tarafından inşa ettirilmiş olup, 1883 yılında yapımı tamamlanmıştır. Resmi devlet yapısı olarak inşa edilen binanın yapımına halkın katkıları da olmuştur.

Bina, Askeri Rüştiye olarak yapılmasına karşılık, 1885 yılında, 5 yıllık Mekteb-i İdâdî (Askeri Lise) olmuş, daha sonra sekiz senelik idâdîye çevrilmiştir.

Adana Mekteb-i İdâdîsi 1894-1895 eğitim ve öğretim yılında yatılı okula dönüştürülmüş, binaya mutfak ve yemekhane bölümleri de ilave edilmiştir.

1914 yılında, I. Dünya Savaşı sıralarında askeri depo olarak kullanılan bina, Kurtuluş Savaşı sonrasında Adana Sultânîsi adını almıştır. Bundan sonra erkek lisesi olan okul, 1932 yılından itibaren kız lisesine dönüştürülerek Adana Kız Lisesi adını almıştır. Kız öğrencilere hitap eden okulun bünyesinde  hem ortaokul hem de lise sınıfları birlikte eğitim ve öğretim görmüştür.

 

 

27.07.1998 tarihinde Adana’da meydana gelen depremde hasar gören okul, 1998-1999 öğretim yılından itibaren bütün birimleri ile Seyhan Atatürk Kız Meslek Lisesi binasında eğitim ve öğretime devam etmiştir.

Yeni binanın onarımı ve ek bina yapılması 2002 yılı yatırım planına alınmış, restore edilen eski bina ise kültür sanat evi olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Adana Kız Lisesi, bugüne kadar binlerce başarılı mezun vermiş tarihi bir lisedir.

 

 

Adana Kız Lisesi yeni binasının yapımı için Süleyman Demirel Bulvarı üzerindeki Adana Öğretmenevi arsasının yanında bir arsa tahsis edilmiş ve 16 Kasım 2007 tarihinde yeni binanın temeli atılmıştır.

2009-2010 eğitim ve öğretim yılında tamamlanan yeni binasına taşınan okul, günümüze kadar Anadolu lisesi olarak eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.