TARİHÎ 100 LİSE (İNTERAKTİF HARİTA)

 

İzmir Namık Kemal Lisesinin kuruluş tarihi 1887 yılına kadar uzanmaktadır. Kayıtlardaki bilgiye göre 1853 yılında İzmir’de ilk Rüştiye Mektebi açılmıştır. Kurulan bu ilk mektep, İzmir Lisesinin başlangıcıdır. 1870 yılında ihtiyaç üzerine rüştiyelerden daha yüksek idâdîlerin açılmasına karar verilmesinin ardından, 1885 yılında İzmir’de tarihi idâdî binasının temelleri atılmıştır. Üç yıla yakın süren binanın inşaatı 1887 yılı sonlarında tamamlanmış, okul binası 1887-1888 eğitim ve öğretim yılında açılmıştır. Bu bina, yanan tarihi adliye binasıdır. İdâdînin açılmasından hemen sonra adliye binasına da ihtiyaç duyulmuş, yapılan bina okul için uygun ve yeterli olmadığından Alsancak’taki tarihi bina inşa edilerek okul bu binaya nakledilmiştir.

İdâdî dönemi Meşrutiyete kadar uzanır. Bu dönemde ve daha sonra uzun bir süre idâdîde yalnız İzmir’in değil, İzmir çevre illerinin de öğrencileri okumuşlardır. 1912-1913 yıllarında şimdiki kız lisesi binasında bir erkek öğretmen okulu da açılmıştır. 1915 yılında da Karşıyaka’da bir kız öğretmen okulu açılmıştır.

15 Mayıs 1919 yılında Yunanlıların İzmir’i işgali üzerine diğer okullar gibi bu okulda işgal kuvvetlerinin idaresi altına girmiş ve böylece dağılmıştır. İzmir’in kurtuluş tarihinden (9 Eylül 1922) sonra okul, İzmir Kız Sultânîsi adıyla şimdiki Karataş Lisesinde yeniden açılmıştır. 1924-1925 eğitim ve öğretim yılında kız ve erkek okulları programları birleştirilince okulun adı İzmir Kız Lisesi olmuştur. 1936 yılında, şimdiki kız lisesinin bulunduğu binaya İzmir Erkek Öğretmen Okulu Balıkesir’e nakledilince binadaki kız lisesi, Karataş’taki Erkek Öğretmen Okulu binasına yani şimdiki kız lisesi binasına taşınmıştır. Binadaki kız lisesinin Karataş’taki bugünkü yerine taşınmasıyla boşalan bina şimdiki Atatürk Lisesinde bulunan İzmir Erkek Lisesinin bir şubesi haline getirilmiş ve adı İzmir II. Erkek Lisesi olmuştur. Okul İzmir’in işgal kuvvetleri tarafında işgaline kadar öğretim faaliyetlerine devam etmiş ve pek çok mezun vermiştir.

 

 

1925-1926 eğitim ve öğretim yılında müdürlük yapan Şehime Yunus zamanında Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal ATATÜRK liseyi ziyaretinde memnuniyetini bildiren şu satırları okulun hatıra defterine yazmıştır. “İzmir Kız Lisesini ziyaretimden pek memnun oldum. Müdür Hanım ve Bay Muallimlerin ciddi ve isabetli mesaisi asarı suhuletle ve takdirle görülmektedir. 14 Teşrin evvel 1925 Gazi Mustafa Kemal.”

16 Mart 1942 tarihinde II. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün liseyi ziyaret ederek incelemelerde bulunması üzerine okulun adı 21 Nisan 1942 tarihinde İnönü Lisesi olmuştur. 28 Eylül 1942 tarihinde bünyesinde bulunan orta kısmı kaldırılan okulun adı, 1952-1953 eğitim ve öğretim yılında değiştirilerek Namık Kemal Lisesi olmuştur.

 

 

1950’lerden sonra öğretmen ve öğrencisi ile iyice büyüyen ve bir çok alanda etkinliğini sürdüren okul İzmir’deki seçkin ve başarılı okullarımızdandır.