TARİHÎ 100 LİSE (İNTERAKTİF HARİTA)

Kayseri, Anadolu’nun kalbi, ticaretin can damarı, bir tarih hazinesi, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, her bir köşesi buram buram tarih kokan bir şehir ve bunun tam ortasında yer alan Kayseri Lisesi namı diğer Taş Mektep.

118 yıldır eğitim ve öğretime devam eden lise Osmanlının son dönemlerinde kurulmuştur. Ülkenin geleceğinin eğitime bağlı olduğunu düşünen dönemin padişahı II. Abdülhamit önemli merkezlere “sultânî” bugünkü adıyla lise açılmasına karar verir. Anadolu’da lise açılmasına karar verilen şehirlerden biri de o dönemde Ankara’ya bağlı bir sancak olan Kayseri’dir.

Kayseri Lisesi ilk olarak 1893 yılında bugünkü Kurşunlu Camii civarında Seyfullah Efendi Konağı’nda rüştiye olarak açılmıştır. Kayseri’de modern eğitimin temellerinin atıldığı lise olan okul büyük ilgi görmüştür. Okulun öğrenci sayısının artması üzerine, şu anda kullanılan binanın temeli zamanın Donanma Vekili Ahmet Paşa tarafından 1903 yılında atılmıştır. Osmanlının son dönemlerinde görülen neo-klasik mimari özelliğine göre yapılan lisenin ilk önce birinci katı yapılmış, ikinci katı ise 1916 yılında tamamlanmıştır. Giderek artan öğrenci sayısı, ülkenin Balkan Savaşı ve I. Dünya Savaşı’na girmesi üzerine azalmıştır. Mevcut sayısı 49’a düşen okul Çanakkale Savaşı’ nda sadece dokuz mezun vermiştir.

 

 

Kurtuluş Savaşı’nın başlamasıyla ülkenin her köşesinde olduğu gibi Kayseri de kadınıyla, çocuğuyla, yaşlısıyla, genciyle bu savaşta yerini almış, bu mücadelede büyük bir görev üstlenmiştir. Yunanlıların Haymana’ya kadar ilerlemesi üzerine TBMM, 24 Temmuz 1921’de hükümet merkezinin Kayseri’ye taşınmasına karar vermiş ve Kayseri Lisesi TBMM toplantıları için hazır duruma getirilmiştir. Ancak Sakarya Savaşı’nın kazanılması üzerine bu karardan vazgeçilmiştir. Kayseri Lisesi kurtuluş mücadelesinde öğrencileriyle üzerine düşen vazifeyi yerine getirmiş, lisenin son sınıf öğrencileri eğitimlerini yarıda bırakıp gönüllü olarak cepheye gitmişlerdir. Okulun millî mücadele yıllarındaki mezuniyet defterinde “Son sınıf talebeleri Sakarya Savaşı için cephede şehit düştüğünden bu öğretim yılında okul mezun verememiştir.” cümlesi yer almıştır.

1922 yılında Kayseri Lisesi’ne atanan ve bu okulda iki sene edebiyat öğretmenliği yapan şair Faruk Nafiz Çamlıbel, şehit olan öğrencilerin anısına Kayseri Lisesi Marşı’nı yazmıştır.

Kayseri Lisesi, 1935-1936 ders yılında kız ortaokulu ile birleştirilmiş, 1962-1963 ders yılına kadar karma lise olarak öğretime devam etmiştir. Eğitim kalitesini sürekli yükselten Kayseri Lisesi, 1959 yılında bünyesinde kurulan Akşam Lisesi ile eğitim seviyesini arttırmak isteyen yöre halkına da hizmet vermiştir. Akşam Lisesi, 1980 yılında ayrı bir müdürlük haline getirilmiş ve 1982 yılında kapatılmıştır.

20. yüzyılın başlarında yapılan tarihî okula zaman zaman ek binalar yapılmıştır. Bunlardan laboratuvarların bulunduğu kısım 1956-1957 eğitim ve öğretim yılında, pansiyon binası 1965-1966 yılında, spor ve konferans salonlarının bulunduğu bina ise 1976-1977 öğretim yılında faaliyete girmiş ve okul bugünkü hâlini almıştır.

1994-1995 eğitim ve öğretim yılında bünyesinde açılan yabancı dil ağırlıklı lise bölümü ile de birçok başarıya imza atan Kayseri Lisesi 2005-2006 yılında Anadolu lisesine dönüştürülmüştür.