TARİHÎ 100 LİSE (İNTERAKTİF HARİTA)

 

Antalya’nın bilinen ilk eğitim ve öğretim kurumudur. Rumi 1314 (1898) yılında Antalya’da “Beş sınıflı Liva İdâdîsi” adı altında şimdiki idare binası olarak kullanılan binada eğitim ve öğretime açılmış ise de aynı yılda sınıfların beşi de oluşturulmamıştır. Sadece İdâdî’nin dört sınıfı oluşturulabilmiştir. 1899 yılında bu dört sınıfa bir sınıf daha eklenerek “Beş sınıflı Liva İdâdîsi” şeklini almıştır.

1916 yılında Liva İdâdîsi’nin adı sultânî olarak değiştirilmiş ve tek devrelik bir sistem uygulanmıştır. 1917 yılında sultânîye bir sınıf daha eklenerek okulun öğretim süresi on yıla çıkarılmıştır. 1926 yılında dokuz sınıflık sultânîye iki şubeli bir pedagoji sınıfı eklenmiştir. Böylece okul, pedagoji şubelerini içine alan Antalya Ortaokulu haline getirilmiştir.

1 Ocak 1933 tarihinde pedagoji sınıfları kaldırılarak aynı yıl okula bir sınıf daha eklenmiş ve okul lise olarak eğitim ve öğretime devam etmiştir. 1933- 1968 yılları arasında lise ve ortaokul olarak birada bulunan okulun adı ‘Antalya Lisesi’ olmuştur.

1940-1941 eğitim ve öğretim yılında öğrenci sayısının artması nedeniyle geniş bir alan temin edilerek ana bina diye anılan bölüm aynı öğretim yılında açılmıştır.

 

 

1954-1955 eğitim ve öğretim yılında okulun bünyesinde üç sınıflı gündüz Ticaret Lisesi açılmıştır. 1959-1960 döneminde ise gündüz Ticaret Lisesi yine üç sınıflı Akşam Ticaret Lisesine dönüştürülmüştür. Okulun diğer bölümleri arasında müstakil iki ayrı müzik odası bulunmaktadır. Müzik dershanelerini de barındıran bina 1995-1996 eğitim ve öğretim yılı içerisinde yıkılmıştır.

1974 yılında 200 (iki yüz) yataklı yeni pansiyon binasının inşaatına başlanınca eski pansiyon binası ve müdür lojmanı da yıkılarak yeni pansiyon binası 1976-1977 eğitim ve öğretim yılında hizmete girmiştir. 1968-1969 yılları arasında lisenin bina kapasitesi yetersiz kalınca, okulun orta kısmı idari yönetimi okulda kalmak üzere Hızır Reis Ortaokuluna (yeni adıyla Kamile Çömlekçioğlu) nakledilmiştir. Bir yıl sonra ise ortaokul kısmı tamamen kaldırılmıştır.

1981-1982 eğitim ve öğretim yılında da öğrenci sayısının artmasına bağlı olarak parasız yatılılık statüsü kaldırılmıştır. Aynı yıl pansiyon binası yirmi dört derslik ve bir kütüphane salonu haline getirilmiştir.

1988-1989 öğretim yılında idare binası ve küçük binanın restore edilmesi için Bayındırlık Müdürlüğü ile yapılan yazışmalar sonucunda dış röleveler ile iç mimari planları çıkartılmış ve küçük binanın restorasyonu yapılmıştır.

 

 

1990-1991 öğretim yılında Antalya Lisesi ve Öğrencileri Koruma Derneğinin girişimleri ile okul bahçesinde yıktırılan barakaların yerine derslik, spor salonu, öğretmen ve öğrenci kantinleri bulunan ek binanın temeli atılmış ve B blok binası 1991-1992 yılında eğitim ve öğretime açılmıştır.

29 Ekim 1992 tarihinde tarihi okul olması sebebiyle Antalya Lisesinde Cumhuriyet Müzesi kurulmuştur.

Antalya Lisesi, 2005-2006 eğitim ve öğretim yılında 4 yıllık Anadolu Lisesi programı uygulayan lise haline dönüştürülmüştür.

Bugüne kadar pek çok devlet büyüğü tarafından ziyaret edilen okul, sayısız bilim, kültür, sanat ve siyaset adamı yetiştirmiştir.