TARİHÎ 100 LİSE (İNTERAKTİF HARİTA)

 

Kadıköy Lisesi; Zühtüpaşa Mahallesi, Tahtaköprü Caddesi’nde, biri Fenerbahçe Stadyumu bitişiğinde diğeri ise stadın karşısında olmak üzere üçer katlı iki binadan oluşmaktadır.

Fenerbahçe Stadı’na bitişik olan bina, 1899 yılında, Sultan Abdülhamit döneminin Millî Eğitim Bakanı Zühtü Paşa tarafından 1900 senesinde yapılmış ve Hamidiye Erkek Ortaokulu adıyla eğitim ve öğretime başlamıştır. İkinci bina ise 1901 yılında yapılmış ve 1902 yılında Hamidiye Kız Ortaokulu adıyla açılmıştır. Okulun ilk müdürü Eşref Efendi’dir. Meşrutiyetin ilanından sonraki Millî Eğitim Bakanı Emrullah Efendi tarafından okulun adı Numune Ortaokulu olarak değiştirilmiştir.

Birinci Dünya Savaşı sırasında okul, Kadıköy Yeldeğirmeni semtine nakledilmiştir. Mondros Mütarekesi’nden sonra Yel değirmeni’ndeki binaların boşaltılmasıyla okul, o zaman Osmangazi adını taşıyan Ali Şamil Paşa Köşkü’ne taşınmıştır. Bir müddet sonra Kadıköy Numune Ortaokulu adıyla Fenerbahçe Stadı’na bitişik olan binaya tekrar taşınmıştır. 1919- 1920 eğitim ve öğretim yılında, ilk kısım kaldırılan yalnız ek binaları kalan okulun ikinci kısmındaki Numune Ortaokulu ise bir süreliğine İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı olarak eğitim ve öğretime devam etmiştir.

1 Aralık 1919 yılında sultânîye çevrilen okul her iki binada Kadıköy Sultânîsi adı altında öğretime başlamıştır. Halkın okula fazla rağbet göstermesi üzerine mevcut binalar yetersiz kalmış, Süreyya Paşa’nın halası Zehra Hanım adına birinci binanın doğusunda iki dershaneli bir bina inşa edilmiştir.

 

 

Cumhuriyetin ilanı üzerine okulun adı liseye çevrilmiştir. 1933-1934 eğitim ve öğretim yılında Haydarpaşa Tıp Fakültesi’nin, İstanbul’a nakledilmesi üzerine Kadıköy Lisesinin bir bölümü Haydarpaşa Lisesine devredilmiştir.

1950 yılında Kız Ortaokulu kaldırılmış, karma öğretime geçilmiş, adı da Kadıköy Ortaokulu olmuştur.

1982-1983 öğretim yılında Kadıköy Lisesi adı ile okul liseye dönüştürülmüştür.

1998-1999 öğretim yılında Anadolu lisesine dönüştürülen okul, Kenan Evren Anadolu Lisesi adıyla öğretime devam etmiştir. 2010-2011 eğitim ve öğretim yılında ise İstanbul Anadolu Lisesi adını almıştır.

 

 

“Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için” bilincini kurumda yaygınlaştırmayı, sürekli öğrenmeyi, araştırmayı, yorumlamayı ve düşünmeyi yaşam tarzı haline getirmiş, millî ve manevi değerlere saygılı, bireyler yetiştirmeyi hedefleyen okul, yıllar içerisinde; devlet yönetiminde, bilim, siyaset ve sanat camiasında başarılarıyla isim yapmış nice mezunlar yetiştirmiştir