TARİHÎ 100 LİSE (İNTERAKTİF HARİTA)

İlk defa 1876 yılında Çorum merkezde saat kulesi yanındaki ahşap binada Rüştiye Mektebi (ortaokul) olarak açılan okul, 1879 yılında şimdiki Eğitim Hizmetleri Müdürlüğü yerinde bulunan ahşap binaya nakledilerek öğrenci sayısı 109’a ulaşmıştır.

1902 tarihinde idâdî (lise) açılmış, 1924-1925 eğitim ve öğretim yılında kapatılmıştır. Çorum Ortaokulu 1946 yılına kadar eğitim ve öğretim faaliyetlerine mevcut binada devam etmiş olup, 1946 yılında Çorum Lisesi adı altında birleşerek 1966 yılına kadar eğitim faaliyetlerini sürdürmüş ve bu tarihte okulun orta kısmı Eti Ortaokuluna nakledilmiştir.

1984 yılında Çorum Atatürk Lisesi adını alan okula, 1993 yılında yabancı dil ağırlıklı lise bölümü eklenmiştir.

Okulun ana binası 1938 yılında yapılmış olup, sınıflar yüksek tavanlı ve oldukça geniştir. 1968 yılında birinci ek bina, 1990 yılında da ikinci ek bina yapılmış, 1992 yılında ise spor salonunun millet devlet işbirliği ile yapımı tamamlanmıştır.

33 derslikli olan okul, atölye, sanat galerisi, tiyatro salonu, kulüp ve zümre odaları, kütüphanesi ve bilişim odaları ile büyük bir komplekstir.

2010-2011 eğitim ve öğretim yılında Anadolu lisesine dönüştürülmüştür.

 

 

1946 yılında Çorum Lisesi adı altında açılan okul, 1984 yılında Mustafa Kemal Atatürk’ün adını da alarak Çorum Atatürk Lisesi olmuştur. İlk kurulduğu yıllardan itibaren günümüze kadar 18.000’nin üzerinde mezun vermiş, sosyal, kültürel, sanat, siyaset ve diğer alanlarda da çok sayıda başarılı şahsiyetler yetiştirmiştir