TARİHÎ 100 LİSE (İNTERAKTİF HARİTA)

Ülkemizin en eski okullarından biri olan Nişantaşı Anadolu Lisesi, 1905 yılında İstanbul’daki yabancıların ve özellikle İngiliz topluluğu mensuplarının çocuklarına sağlıklı bir eğitim verebilmek amacıyla kurulmuştur. O dönemde Londra’dan bir müdür ve müdür yardımcısı getirilmiş, Fransızca ve Türkçe öğretmenleri ise İstanbul’dan temin edilmiştir.

Eğitim ve öğretimin ilk yılında okula on dokuzu İngiliz, on ikisi diğer milletlerden olmak üzere toplam otuz bir erkek öğrenci alınmıştır.

High School’da eğitim ve öğretim, İngilizce, gramer ve kompozisyon, İngiliz edebiyatı, Fransızca, Türkçe, coğrafya, tarih, muhasebe, daktilo, fen bilimleri ve isteğe bağlı olarak Latince derslerinden oluşmaktaydı.

Okul, ilk önce Galata civarında Kuledibi semtinde kurulmuştur. Sultan Abdülhamit, yeni bir okul yapılması için İngiliz Büyükelçiliğine, Firuzağa’da bir arazi hediye etmiştir. Ancak bu arazinin okul için uygun olmadığı anlaşılınca, 1911 yılının 12 Nisanında Firuzağa’daki arazinin satılmasına izin verilmiştir. Sultan V. Mehmet, o dönemde üzerinde beş katlı ahşap bir binanın bulunduğu şimdiki bina yerini, yalnızca okul olarak kullanılması şartıyla bağışlamıştır. Okul yapılmak üzere bağışlanan arsaya ahşap bir bina yapılmış ancak 1920 yılında çıkan bir yangın, okulun büyük kısmına zarar vermiştir. Yangın sonrasında okulun tamiratı için büyük mali zorluklar yaşanmıştır.

 

 

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra okulun yatılı ve gündüzlü öğrenci sayısında önemli bir artış olmuş, ek binaya gereksinim duyulmuştur. Ek bina inşaatı için 1955 yılında izin alınmış; böylece English High School For Boys Türkiye’de Lozan Barış Antlaşması’ndan sonra genişletilen ilk yabancı okul olmuştur.

Okulun lise statüsünü kazanması 1951 yılına rastlamaktadır. Bu statü değişikliğinden sonra English High School For Boys, Beyoğlu English High School For Girls mezunlarına da eğitim ve öğretim vermeye başlamıştır.

İngiliz okullarında kökleşmiş bir gelenek olan centilmen yetiştirme anlayışının bir uzantısı olan English High School, 1979 yılında mali sıkıntılar yüzünden Türk Hükümeti’ne devredilmiş ve okul Nişantaşı Anadolu Lisesi adını almıştır.

100 yılı aşan geçmişi ve birikimiyle günümüzde Anadolu lisesi olarak eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdüren başarılı okullarımızdandır.