TARİHÎ 100 LİSE (İNTERAKTİF HARİTA)

Çamlıca Kız Lisesinin ilk binası Küçük Çamlıca’da dört katlı ahşap bir binadır. Bu bina II. Abdülhamid devrinin son senelerinde Hicaz Umum Valisi, Müşir Ahmet Ratıp Paşa tarafından bir köşk olarak yaptırılmıştır.

Köşk, Acıbadem semtinde ve bu isimle anılan cadde üzerindedir. İki yanından Faik Bey Mescidi Sokağı ile Genç Sokağı geçmektedir. Etrafındaki tarihi köşklerden hemen hemen hiç birisi bugünümüzde mevcut değildir. Bunlardan biri eşsiz kahraman Esat Paşa’ya ait idi. Esat Paşa’nın büyük köşkü yakın zamanlarda yıkılmıştır. Dahiliye Müsteşarı Celâl Bey’e ait olup sonradan torunu Ali Fuat TÜRKGELDİ Bey’e intikal eden köşkten de eser kalmamıştır. Ahmet Ratıp Paşa’nın ahşap, dört katlı, beyaz boyalı köşkü bir bahçe içinde olup çok güzel bir manzarası bulunmaktadır. Uzaktan bakıldığında uçmaya hazırlanan bir kartalı andıran bu muazzam yapının kademeli arka bahçesi Faik Bey Mescidi Sokağı’na kadar uzanmaktadır. Bina, çok kıymetli ve zengin malzeme ile inşa edilmiştir.

Merdiven korkulukları kesme ve son derece kıymetli bakara kristalindendir. Bütün kapıların ve pencerelerin üzeri oyma şekillerle bezenmiştir. Bütün ahşap aksamı Viyana’da yapılarak getirilmiştir. Ahmet Ratıp Paşa’nın yazlık köşkü, 30.929 metre karelik büyük bir bahçe içindedir. Yapının bütün kapı ve pencereleri, oyma sanatçıları tarafından bir kuyumcu hüneriyle, mücevher gibi işlenmiştir. Merdiven başlarında kristal avizeler vardır. Duvarlarla tavanların birleştiği yerde, son derece zarif, ince mimarî süslemeler odaları çevirmiştir. Çinili banyo ise tam anlamıyla bir sanat şaheseridir. Tarihî muhteşem binada 54 oda bulunup bunların bir kısmı, bugün burada eğitim vermekte olan Çamlıca Kız Lisesinin yemekhanesi ve yatakhanesi olarak kullanılmaktadır. Bu yazlık köşk, değerli mimar Kemaleddin Bey tarafından yapılmıştır.

 

 

Ahmet Ratıp Paşa Köşkü, 1908 İkinci Meşrutiyet’ten sonra bahçesi ve bütün müştemilâtı ile beraber; Maarif Nazırı Şükrü Bey tarafından Bakanlık adına okul yapılması amacı ile satın alınmıştır. 13 Aralık 1914 tarihinde Viyana’daki meşhur ‘Tereziyanom Koleji’ tarzında Acıbadem Yatılı Numune Kız Lisesi açılmış ve Almanya’dan hemşire ve mürebbiyeler getirilmiş, okul malzemesi ve mobilyaları da çok lüks bir şekilde hazırlanmıştır.

Bütün bu çalışmalara rağmen okul kısa zamanda kapanmış ve yerine inas (kız) sultânîsi açılmıştır. Bu sultânî, Cumhuriyet dönemine kadar devam etmiş ve 1922 yılında tekrar kapanarak yerine bir kız ortaokulu açılmıştır. Bir ara tekrar kapanan okul, 1938 yılında Çamlıca Kız Lisesi adıyla öğretime başlamış, 2008 yılında da Anadolu lisesine dönüştürülmüştür.

Çamlıca Kız Anadolu Lisesi köklü tarihi ve başarılı mazisiyle bilim, sanat ve edebiyat alanında başarılı binlerce mezun yetiştirmiştir.