TARİHÎ 100 LİSE (İNTERAKTİF HARİTA)

Sultan V. Mehmet Reşat padişah olduktan sonra ilk olarak kendi adına bir mektep yaptırmayı düşünmüş ve bunun için de Eyüp semtini seçmiştir. Hatta öldüğünde bile buraya gömülmeyi vasiyet etmiştir. Eyüp İskelesi civarında Sultan II. Abdülhamid devrinde açılmış “Eyüp Sultan Maşriki Füyuzat Rüştiyesi”nin bulunduğu yerde mektebin inşasına karar verilir. Sultan V. Mehmet Reşat mektebin inşaatı ile kendi türbesinin inşaatını aynı zamanda başlatmıştır. 1910 yılında Mimar Kemaleddin Bey tarafından inşa edilen mektep, 1912 yılında Eyüb Sultan Reşadiye Numune Mektebi adıyla açılmıştır.

Türbenin inşaatı ve rıhtımın yapılması bir sene daha sürmüştür. Bugün bu türbede Sultan Reşat ve oğlu Necmettin Efendi yatmaktadır. Daha önceleri ayda 2 defa ziyaretçiler gelerek türbeyi ziyaret edip mektebi gezerlermiş. Bir defa da Sultan Reşat bizzat türbede yatan oğlu Necmettin Efendi’yi ziyaret etmiş, daha sonra okulu gezmiş talebelere de birçok ihsanlarda bulunmuştur.

Mektep açıldığı günden itibaren düzenli bir şekilde eğitim ve öğretim hizmeti vermiştir. Osmanlı Devleti’nin,  “İdman Yuvalarının Kurulması” talebini göz önünde bulunduran mektebin ilk müdürü olan Mekki Bey, 1915-1916 yıllarında, öğrenciler arasından seçtiği yetenekli gençleri bir araya getirerek okul takımını kurmuş ve bu takımı  “Eyüp Reşadiye Mektebi” adıyla okullar arası futbol maçlarına götürmüştür. Kâğıthane’deki maçlarda Reşadiye Mektebi’nin öğrencileri, katıldıkları müsabakalarda aldıkları başarılı sonuçlarla spor camiasında önemli bir yer edinmiştir. Spor eğitiminin Osmanlı’daki ilk öğretmeni olan  Selim Sırrı  (Tarcan)  Bey  ile spor yazarı ve futbol eğitmeni Ahmet Hamdi Bey de daha sonra bu okulda ders vermiştir.

 

 

Türkiye’de ilk izcilik çalışmaları 1912 yılında  Keşşaflık adı altında Avrupa’dan getirtilen uzmanlarca,  Galatasaray Lisesi ve Eyüp Reşadiye Numune Mektebi’nde başlatılmıştır. Okulun talebeleri tek tip, haki renk elbiselerle okula devam etmişlerdir. 1927 yılında Eyüp Ortaokulu ismini almış, 06 Ekim 1956 tarihinde ortaokul liseye dönüştürülmüştür. Alibeyköy yolu üzerinde bulunan levazım okulunun bulunduğu yerde, 1969 yılında okulun yeni binasının yapımına başlanmış, 22 Ağustos 1972 tarihinde okul inşaatı tamamlanmış ve Eyüp Lisesi yeni binasına taşınmıştır.

2005-2006 eğitim ve öğretim yılında okul Anadolu lisesine dönüştürülmüştür. 105 yıllık bir maziye sahip olan Eyüp Anadolu Lisesi; ilim, ekonomi, bilim, siyaset, sanat ve spor alanlarında çok sayıda başarılı mezunlar yetiştirmiştir.

Bu eserin hazırlandığı süreçteki 12. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN da 1973 yılında Eyüp Lisesinden mezun olmuştur.