TARİHÎ 100 LİSE (İNTERAKTİF HARİTA)

 

Bugün resmi adıyla Giresun Lisesi olarak hizmet veren okul, 1869 tarihli Maarif-i Umumiye Nizamnamesi ile 05 Aralık 1913 yılında, o zamanki ismiyle Işık Basımevi şimdiki ismi ile Yeşilgiresun Basımevi olarak bilinen yerin karşısında, Sofu Mehmet’e ait binada “Giresun İdâdîsi” adıyla kurulmuştur. 1916 yılında Kumyalı Camii’nin yanında bulunan binaya nakledilmiştir.

İlkokulların karşılığı olan 6 yıl süreli rüştiyelerden mezun olan öğrencilerin alındığı Giresun İdâdîsi’nde, öğrenciler bir yıllık ihzarı (hazırlık) sınıfından sonra, idâdî 1 ve idâdî 2 denilen sınıflarda okutulmuş, geçen üç yılın sonunda ise idâdî mezunu olmuşlardır. Giresun idâdîsi 6 erkek öğrenciden ibaret ilk mezunlarını ise 1916 yılında vermiştir.

1913-1923 yılları arasında Özel İdare’nin sağladığı imkânlarla varlığını sürdürebilen okul, 1923 yılında genel bütçeye alınmıştır. Aynı yıl, okul Millî Emlak’a ait binaya taşınmıştır. 1924 yılında ise bir yıl için Jandarma Okulunun bir bölümüne yerleştirilmiştir.

1924 yılında Giresun Orta Mektebi adını alan okulun mezunlarından, öğrenimlerine devam etmek isteyenler bilhassa Trabzon iline gitmek zorunda kaldıklarından, bu güçlüğü ortadan kaldırmak için 1946-1947 yılında okulda lise sınıfları da açılmaya başlanmıştır.

01.10.1948 tarihinden itibaren okul, Giresun Lisesi adını almış ve ilk mezunlarını vermiştir.

1949 yılında Belediye Eski Başkanı Eşref DİZDAROĞLU’na ait ev de okula katılmış ve odaları; iş atölyesi, depo, kitaplık olarak kullanılmaya başlanmıştır. Ancak öğrenci sayısı giderek artan okul için 1958 yılında yeni lise binasının temeli atılmış ve inşaat 1964 yılında tamamlanarak 1964-1965 yılında eğitim ve öğretime açılmıştır.

 

 

1973-1974 eğitim-öğretim yılında ise okul, ikinci bir binaya daha sahip olmuştur.

Yabancı dil ağırlıklı lise bölümü 1993-1994 eğitim ve öğretim yılında açılan okul, 2013-2014 eğitim ve öğretim yılında Anadolu lisesine dönüştürülmüştür.

2007-2008 eğitim ve öğretim yılında okulun ek binası Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesine, şimdi ise Giresun Bilim Sanat Merkezine devredilmiştir.

Günümüzde Anadolu lisesi olarak eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdüren Giresun Lisesi, 1949 yılındaki ilk mezunlarından günümüze kadar alanında başarılı çok sayıda mezun yetiştirmiştir.