TARİHÎ 100 LİSE (İNTERAKTİF HARİTA)

Kurtuluş Savaşı’nda cepheye mermi taşıyan, cephe gerisinde Mehmetçik’in çorabından silahına elleriyle üreten,  yeri geldiğinde silahıyla, kazmasıyla, küreğiyle omuz omuza savaşarak zaferi gören Türk Kadınının bu zaferi sosyal hayata taşıması gereken bir zamanda Atatürk’ün talimatıyla, Türk kızlarının eğitim alması için kız lisesi olarak, Hacı Bayram Mahallesinin dar bir sokağında açılan Ankara Lisesi 79 öğrencisiyle eğitim ve öğretime 11 Ekim 1923 tarihinde başlamıştır.

1924 yılında öğrenci sayısı 115’e ulaşınca mevcut okul binası yetersiz kalmış ve okul, şimdiki Anafartalar Lisesinin bulunduğu yerde yeni bir binaya taşınmıştır. 1927 yılında öğrenci sayısı 400’e ulaşmıştır.

1930 yılında, eski Namazgâh mevkiinde, şimdiki Ankara Lisesi binasının iki aşamada tamamlanması planlanan yapımına başlanmış, 1935 yılında bina tamamlanıncaya kadar orta kısım öğrencileri Kız Enstitüsünde öğrenimlerini sürdürmüşlerdir. Okul binası tamamlanıp orta kısım öğrencileri döndüğünde öğrenci sayısı 862 kişidir.

Okul binasının yapımını yüklenen Alman Mimar Ernest Egli, eserde; doğudan kuzeye doğru verilen kavis, müşfik bir ana kucağı görünümü arz ederken aynı zamanda bütün sınıfların güneş ışığından ve ısısından da benzer oranda yararlanmasını sağlamıştır. Okul binasının ve sınıfların bir başka özelliği ise akustik kusursuzluğudur.

24 Haziran 1933 yılında okulu ziyaret eden Mustafa Kemal ATATÜRK, kız öğrencilere; “Siz de günün birinde mebus olmak ve ülkeyi yönetmek sorumluluğunu almak ister misiniz?”diye sormuş ve kadınlara seçme ve seçilme hakkının verileceğini ilk kez burada açıklamıştır.

 

 

Kız lisesi olarak eğitim ve öğretime başlayan okul, 1976 yılında erkek öğrencilere de kapılarını açarak karma liseye dönüşmüştür. O yıldan itibaren okul, hem kız hem de erkek öğrencilerin ülke kalkınmasında ve gelişiminde etkin roller üstlenmesi için tam donanımlı olarak yükseköğrenime hazırlama görevini sürdürmektedir.

Kurulduğu günden itibaren eğitim kalitesinden ödün vermeyen okul, 2005 yılında Anadolu lisesi statüsü kazanmıştır. Cumhuriyet döneminin ilk yapılarından biri olan ve önem verilerek inşa edilen okul binası, Kültür Bakanlığı, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 5 Mayıs 1992 Tarih ve 210/2359 Sayılı Kararı ile” Tarihi bina olarak tescil edilmiş” ve koruma altına alınmıştır.

Güftesi Faruk Nafiz ÇAMLIBEL tarafından yazılmış, bestesi Kompozitör Zeki ÜNGÖR tarafından yapılmış Kız Lisesi Marşı, günümüzde okul ders zili olarak kulaklarda tarihsel süreçten akseden bir hoş sada olarak yaşatılmaktadır.

20 dersliği, konferans solonu, toplantı salonu kapalı spor salonu, kütüphanesi (yeni eserler), eski baskı eserler kütüphanesi (kısmen Osmanlı Türkçesi), laboratuvarları, yemekhanesi, dil sınıfları, müzik odası, resim atölyesi ve eğitim müzesiyle bilime, gelişmeye, teknolojiye önem veren saygı, sevgi ve dostluk bilincinin yerleştiği, sanatta, sporda, bilimde uygulamalı eğitime önem veren; çalışan, üreten, kendisiyle ve çevresiyle barışık, en az iki yabancı dili konuşabilen, katılımcı, sorumluluk sahibi, araştıran, sorgulayan, millî ve manevi değerlerine sahip çıkan gençleri hayata ve üst öğrenime hazırlayan okul, her geçen gün başarı çıtasını yükselterek, eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.