TARİHÎ 100 LİSE (İNTERAKTİF HARİTA)

İzmir Kız Lisesi, Cumhuriyet devrinin ilk eğitim kurumlarından biri olarak 1922-1923 öğretim yılında, bugünkü anlamda eğitim faaliyetlerine başlamıştır.

İzmir’in ilk kız okulu olan İzmir Kız Lisesi 1915 yılında özel idarenin denetiminde İnas İdâdîsi adı altında öğretime başlamış ancak, dönemin Maarif Bakanlığı bu okulun masraflarını kabul etmediğinden sultânî adını alamamıştır. İlk önceleri Kültür Park’a giden yol üzerindeki İtalyan Kız Mektebi binasında hizmet veren İnas İdâdîsi, yeterli sayıda öğrencisinin olmaması ve harp yılları nedeniyle, eğitimine devam edememiş ve kapanmıştır.

İzmir Kız Sultânîsi, Yunan işgalinden sonra 1922 yılında şimdiki Karataş Lisesinin bulunduğu yerde, eski bir köşkte eğitim öğretime başlamıştır. İzmir Kız Lisesinin temellerini oluşturan okula 1923 yılında Bakanlıkça “İzmir Kız Lisesi” adı verilmiştir.

1923-1924 öğretim yılında yatılı hale dönüştürülen okul, 1926-1927 eğitim ve öğretim yılından itibaren de şimdiki Namık Kemal Lisesinin bulunduğu binada öğretime devam etmiştir.

 

 

1936-1937 öğretim yılında öğrenci sayısı 1.400’ü bulan İzmir Kız Lisesi, şu anda öğretimini sürdürmekte olduğu binasına taşınmıştır.

1911 yılında İzmir Valisi Rahmi Bey tarafından “İttihat ve Terakki Mektebi” olarak yaptırılan okul binası, daha sonra Erkek Muallim Mektebi olarak kullanılmıştır. 1958 yılında yemekhane ve derslik ilavesi yapılan binanın okul bahçesine 1968 yılında 2 katlı bir ek bina inşa edilmiştir.

1985 yılı haziran ayında okul binasında çıkan yangın nedeniyle ana binanın üst katı tamamen yanmıştır. Daha sonra onarılan binada 1990-1991 öğretim yılından itibaren yeniden öğretime başlanmıştır.

Okul, 2000-2001 öğretim yılından itibaren Anadolu lisesi statüsüne ve karma eğitime geçmiştir.

Üretken bir ortamda eğitim ve öğretim süresince öğrenci ve veli memnuniyetinin sağlandığı, öğrencilere bir birey olarak saygı duyulan ve bireysel farklılıkların zenginlik kaynağı kabul edildiği bir kurum kültürü ile sürekli değişimi ve çağı yakalayan, öğrencilerinin mutlu, başarılı bireyler olarak yetiştirilmesi için gerekli tüm ortamları hazırlayan okul, yıllar içerisinde başarılı çok sayıda mezun vermiştir.