TARİHÎ 100 LİSE (İNTERAKTİF HARİTA)

 

Beşiktaş Lisesi, İstanbul’un en nadide yerlerinden biri olan Çırağan Sarayı’nın yanında yer alan nazlı Boğaz’ın incilerinden biridir. Okul binasının her köşesi, sınıfları, laboratuvarları, kantini ve enfes konumu ile tarihin izlerini taşımaktadır.

Beşiktaş Lisesi binası, Sultan Abdülaziz tarafından 1871 yılında Serkis Balyan ustaya yaptırılmıştır. Çırağan Sarayı’nın harem dairesi olarak kullanılan bugünkü Beşiktaş Lisesi binası, gerek planı gerek tezyinatı ile 19. yüzyıl mimarisinin en güzel örneklerinden biridir. Orijinal dış cephesi, odaları, tavan işlemeleri günümüzde de eski şeklini korumaktadır.

Sultan Abdulaziz 1876 yılında kısa bir müddet burada kalmıştır.

Tarihinde birçok olaya sahne olan Çırağan Sarayı ve bugünkü Beşiktaş Lisesi binası, bu tarihi tanıklığını bugün de üzerinde taşımaktadır.

Beşiktaş Lisesi binası Çırağan Sarayı’na ek olarak yaptırılmış sonradan harem dairesi olarak kullanılmıştır.

Şimdiki binada, halifeliğin kaldırılmasından sonra (03.03.1924), 20. ilkokul düzenlemeleri yapılmış; 1937 yılına kadar Cumhuriyet’in 21. okulu olarak Türk Millî Eğitimine hizmet etmiştir. Akaretler’de eski Anafartalar Ortaokulunun bulunduğu binada 1937-1938 öğretim yılında, yalnız orta 1. ve 2. sınıfları olan karma bir okul halinde açılan Beşiktaş Lisesi, 1940-1941 öğretim yılında bugünkü binaya yerleşmiş ve Beşiktaş 2. Kız Ortaokulu adını almıştır.

 

 

Zaman içerisinde Beşiktaş 1. Ortaokulu kaldırılmıştır. Erkek öğrencilerin bir kısmı Beşiktaş Lisesine gönderilmiş ve okul karma hale dönüştürülmüştür.

1959-1960 öğretim yılında Atatürk Kız Lisesinin Deneme Lisesi haline getirilmesi üzerine “Beşiktaş Kız Lisesi” adını alan okul, 1993-1994 öğretim yılından itibaren tekrar karma liseye dönüştürülmüş ve ismi “Beşiktaş Lisesi” olmuştur. Okulun bünyesinde hizmet veren Pratik Kız Sanat Okulu 1994 yılında taşınmış ve Beşiktaş Lisesi, genel lise konumunu kazanmıştır. 2006-2007 öğretim yılından itibaren Anadolu lisesi statüsüne geçen okul, “BEŞİKTAŞ ANADOLU LİSESİ” adı altında eğitimine devam etmektedir.

1995 yılında peyzaj düzenlemesi yapılan okul bahçesindeki tarihi ağaçlar koruma altına alınmış ve ağaç rölövesi yapılmıştır. Beşiktaş Lisesi, dalgaların sesinin duyulduğu leb-i derya bir mekândır. Teneffüslerde bahçede gezen öğrenciler için yeşillendirilen bu eşsiz sahil asla unutulmayacak anıları yaşatmaktadır.

 

 

Daha iyiye ulaşmak için “Kalite” çalışmalarının yapıldığı okul, geçmişten aldığı tarih mirasını geleceğe aktarmayı görev bilmektedir.