TARİHÎ 100 LİSE (İNTERAKTİF HARİTA)

 

Samsun’un en eski orta dereceli okulu olan, Mithat Paşa Lisesi binasının kimin tarafından, hangi tarihte ve hangi amaçla yaptırıldığına dair resmî ya da özel herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Resmî kayıtlara göre okul, 1926-1927 ders yılı başında Özel İdarenin gözetiminde “Necmi Terakki Kız İkmal Mektebi” adı altında eğitim ve öğretime başlamıştır.

1928-1929 öğretim yılında okul civarında kiralanan binada Özel İdare denetiminde olmak üzere “Kız Koleji” faaliyete geçirilmiş, ancak yatılı öğrenci alınmamıştır. Kolejin müdürlüğüne İsviçreli bir hanım atanmasına rağmen görevine başlamadığı için Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından okul idare edilmiştir.

1929-1930 eğitim ve öğretim yılı başında ayrıca bir “Kız Koleji” açılması uygun görülmemiş, okula “Kız Ortaokulu” adı verilerek, Millî Eğitim Bakanlığına bağlanmıştır.

1930 yılında ilk mezunlarını veren okula 1934 yılına kadar yalnız kız öğrenciler kabul edilmiş, bu yıldan itibaren erkek öğrenciler de alınmıştır. Öğrenci sayısı artan okulda ikili öğretim yapılmasına rağmen ana bina yeterli olmayınca şimdiki 19 Mayıs Kütüphanesinin bulunduğu yerde bir bina daha kiralanmış ve okul olarak kullanılmaya başlanmıştır.

 

 

1956-1957 öğretim yılında Mithat Paşa Ortaokulu adını alan bu tarihi bina 01.11.1956 yılında baca tutuşması sonucu yanmasına rağmen yazılı evrakın tamamı kurtarılmıştır.

Mithat Paşa Ortaokulu kısa zamanda bugünkü binasına kavuşmuştur. 1967-1968 öğretim yılında okul, Mithat Paşa Kız Lisesi adını almış, 1982-1983 öğretim yılına kadar eğitim ve öğretime devam etmiş, bu tarihten itibaren okula erkek öğrenci de kaydedilmiştir.

1985-1986 öğretim yılında tekrar kız lisesi yapılan okulun, o yıl lise bölümüne erkek öğrenci alınmamış ancak bir sonraki öğretim yılında okula yeniden erkek öğrenci kaydı yapılmıştır.

1992-1993 öğretim yılında yabancı dil ağırlıklı lise olan okul, 1996-1997 öğretim yılında genel lise, 2010 yılında da Anadolu lisesi olmuştur. Hâlen genel lise olan okul, öğrenci, öğretmen ve idarecileriyle birlikte sevgi, saygı çerçevesi içinde bilime dayanan bir anlayışla eğitim ve öğretim hizmeti vermeye ve geleceğin mimarı gençleri yetiştirmeye devam etmektedir.