TARİHÎ 100 LİSE (İNTERAKTİF HARİTA)

 

Kepirtepe, yaşı Cumhuriyetimizin ilk dönemlerine denk bir geçmişe sahip bir eğitim kurumudur. Yokluğun, yoksulluğun bütün yurdu kuşatmış olduğu Kurtuluş Savaşı’ndan çıkmış birçok felaket ve acıların yaşandığı bir ülkenin köylü çocuklarının eğitildiği bir okuldur.

14 Ekim 1938’de Edirne Karaağaç İstasyonu’nda “Köy Öğretmen Okulu ve Eğitmen Kursu” adı ile eğitim ve öğretim hayatına başlayan ve “Kepirtepe Anadolu Lisesi” olarak noktalanan yarım asırlık eğitim kuruluşudur.

1937 yılında Edirne Karaağaç İstasyonu’nda asker kışlası olarak kullanılan binada açılan “Eğitmen Kursu”nda askerliğini çavuş olarak yapmış gençler bir kurstan geçirilerek köy çocuklarının eğitiminde çalıştırmıştır. Bir yıllık denemeden sonra aynı binada ilkokul mezunu köy çocuklarını öğretmen olarak yetiştirmek üzere “Köy Öğretmen Okulu” açılmıştır.

Bir yıl burada kalan okul, 1939 yılında tüm eşyaları ile Alpullu’ya taşınmıştır. Bugün lise olarak hizmet veren binada bir süre kalan okul, aynı yıl Lüleburgaz Emrullah Efendi İlkokuluna nakledilmiştir. Bu süre zarfında okula yeni arsa aranmış, nihayet İstanbul asfaltı kenarında Lüleburgaz’a 3 km. mesafede, şimdiki yeri, o zaman çorak bir toprak olan arsa seçilmiştir. 17 Nisan 1940 yılında 3803 sayılı kanunla Köy Enstitüleri kurulduğunda okulun adı da “Kepirtepe Köy Enstitüsü” olmuştur.

 

 

1942 yılı baharında II. Dünya Harbi nedeniyle okul Ankara Hasanoğlan Köyü’ne taşınmış aynı yılın aralık ayında Kepirtepe’ye geri dönülmüştür.

1954 yılında 6234 sayılı kanunla köy enstitüleri ile öğretmen okulları “İlköğretmen Okulları” adı altında birleştirilmiş ve öğretim süresi 6 yıla çıkarılmıştır.

14 Haziran 1973 tarih ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile her derecedeki öğretmenlerin yükseköğretim görmesi esası kabul edilmiş olduğundan 1974-1975 yılından itibaren bütün İlköğretmen Okulları gibi Kepirtepe İlköğretmen Okulu da “Kepirtepe Öğretmen Lisesi” ne dönüştürülmüştür.

1977-1978 öğretim yılında okul bünyesinde sınıf öğretmeni yetiştiren iki yıl süreli “Kepirtepe Eğitim Enstitüsü” açılmıştır. 1979’da kapatılan Enstitü, öğretmen lisesi olarak öğretime devam etmiştir.

Okul, Millî Eğitim Bakanlığının 13.01.1990 tarihli olurlarıyla Anadolu öğretmen lisesine dönüştürülmüştür. Bu tarihten itibaren “Kepirtepe Anadolu Öğretmen Lisesi” olarak hizmet vermiştir. 1998-1999 eğitim ve öğretim yılı Aralık ayında yeni binasına taşınan okul, 2014 yılından itibaren Kepirtepe Anadolu Lisesi olarak eğitim-öğretim hayatına devam etmektedir.

Bugün de Kepirtepelilik ruhundan ödün vermeden başarılı bir eğitim ve öğretim sürdüren Kepirtepe, mezun ettiği vatanına milletine hayırlı evlat olarak yetiştirdiği öğrencileriyle gurur duymaktadır.