TARİHÎ 100 LİSE (İNTERAKTİF HARİTA)

 

Okul, Eskişehir’e 42 km. uzaklıkta olup Eskişehir-Konya ve Eskişehir-Ankara yollarının kavşağında 2500 dekarlık araziye sahiptir. Şimdiki yerleşim yeri tarihi bir kimliğe sahip olup Osmanlı devleti zamanında “Çifteler Çiftlik-i Hümayun’’ adıyla anılmaktadır.

Kurtuluş Savaşı yıllarında okulun bulunduğu bölgenin savaş alanı olmasından dolayı harap bir durumda olan okul, daha sonra topraklarından geçen Seydi Suyu sayesinde bozkırın ortasında yemyeşil bir yurt parçası haline getirilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan sonra 1937 yılında bu yerleşke “Mahmudiye Köy Eğitim Yurdu’’ adını almıştır. Bu adla köylere öğretmen yetiştirmek amacıyla eğitim ve öğretime başlamıştır. Köy Eğitim Yurdu, eğitmenlerin yetiştirildiği, köy ilkokullarının 4. ve 5. sınıflarından mezun olan öğrencilerin 3 yıllık eğitim aldıktan sonra “eğitmen’’ olarak atandıkları, orta derecede öğretim yapan bir okuldur. Hamidiye Köyü’nün bitişiğinde bu okulun bir şubesi daha açılmış, 1. ve 2. sınıflardan da öğrenci alarak eğitim ve öğretim hizmetine devam etmiştir.

 

 

Okul, 1939 yılında “Köy Öğretmen Okulu” adını almış, 17 Nisan 1940 tarihinde çıkarılan 1803 sayılı kanunla bulunduğu çevre de göz önünde bulundurularak okulun adı “Çifteler Köy Enstitüsü ve Eğitmen Kursu’’ şeklinde değiştirilmiştir. Aynı yıl okulun öğrencileri Antalya-Aksu Köy Enstitüsü kuruluş çalışmalarına da inşaatçı olarak katılmışlardır. Okul, bu dönemde köy ilkokullarından aldığı öğrencileri, beş yıllık bir eğitimden sonra köy öğretmeni olarak yetiştiren bir eğitim kurumu haline getirilmiştir.

1952 yılına kadar Mahmudiye ve Hamidiye’de iki kademe halinde devam eden okul, bu tarihten sonra Mahmudiye şubesini Hamidiye’ye daimi olarak taşımış ve eğitim ve öğretim işleri burada devam ettirilmiştir.

4 Şubat 1954 yılında 6234 sayılı kanunla Şehir Öğretmen Okulları ile statüsü aynı kılınmış ve öğrenim süresi 6 yıla çıkarılmıştır.

Yılların ötesinden günümüze seslenen Türkçenin büyük mutasavvıf şairi Yunus Emre’nin mezarının olduğu varsayıldığından Eskişehir Sarıköy’de, okulun adı 27.10.1956 tarihli Bakanlık onayı ile “Yunus Emre İlk Öğretmen Okulu’’ olarak değiştirilmiştir.

 

 

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 1970-1971 eğitim ve öğretim yılından sonra okulun öğretim süresi 7 yıla çıkarılmış, öğretmen yetiştirmenin yanında lise programı da uygulayan bir okul haline getirilmiştir. 1975 yılında son ilkokul öğretmenlerini mezun eden okul, yetiştirdiği binlerce öğretmenle övünülen bir eğitim ve öğretim yuvası olarak tarihteki yerini almıştır.

1990-1991 eğitim ve öğretim yılından itibaren Anadolu öğretmen lisesi haline getirilmiş ve adı da “Yunus Emre Anadolu Öğretmen Lisesi’’ olarak değiştirilmiştir. 2014 yılında Anadolu öğretmen liselerinin kapatılmasıyla okul 8 yıllık İlköğretimden sonra sınavla öğrenci alan Anadolu lisesi statüsünde, seçkin bir eğitim ve öğretim yuvası olarak Türk Millî Eğitimdeki yerini almış ve adı “Yunus Emre Anadolu Lisesi’’ olmuştur. 2015 yılında ise okul, Meslek Lisesi programında tarım ve hayvancılık alanında eğitim veren bir liseye kademeli dönüştürülmüş, bu alanda Eskişehir ilinde eğitim veren ilk ve tek lise olarak “Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi” adını almıştır.