TARİHÎ 100 LİSE (İNTERAKTİF HARİTA)

 

Cumhuriyetimizin kuruluşundan kısa bir süre sonra; ekonomik, kültürel ve sosyal alanda yapılan büyük hamleler sonucunda öğretmen gereksinimi kendini duyurmaya başlamıştır. 1935 yılından itibaren köylere öğretmen yetiştirmek amacı ile Köy Öğretmen Okulları ve Eğitim Kursları açılmıştır.

Akçadağ Anadolu Öğretmen Lisesinin temelleri ve kuruluşu da bu yıllara dayanmaktadır. Okulun temelini oluşturan Akçadağ Eğitim Kursu; Nisan 1938’de Akçadağ ilçesinde Hamidiye Kışlası adı verilen bina ile Aziziye Kışlası Sultansuyu Tarım İşletmeleri  binalarında eğitim ve öğretime başlamıştır. 1940 yılında 3803 sayılı Köy Enstitülerinin Kuruluş Kanunu ile okul, 07.07.1940 yılında Malatya İli Akçadağ ilçesi Hamidiye Kışlasında, Akçadağ Köy Enstitüsü ismini alarak eğitim ve öğretime başlamıştır.

 

 

Bu kışlada geçici olarak faaliyete geçen okula gerekli arazi tahsisi yapılmaması, demiryoluna uzak olması sonucu okul altı ay sonra Akçadağ İstasyonu yakınında bulunan Karapınar Köyü sınırları içindeki bugünkü yerine taşınmıştır.

Arazinin okula tahsis edilmesinden sonra okul müdürü, çadırları araziye kurdurmuş ve öğrencileri bu çadırlara yerleştirmiştir. Usta öğrenciler ile birlikte bir taraftan eğitim ve öğretime geçilmiş, bir taraftan da okulun inşasına başlanmıştır.

Kuruluşundan 1950 yılına kadar Akçadağ Köy Enstitüsünde karma eğitim yapılmış; bu tarihten sonra kız öğrenciler, İzmir Kızılçullu Köy Enstitüsüne aktarılmıştır.

27.01.1954 yılında kabul edilen 6234 sayılı kanunla Köy Enstitüleri ile İlköğretmen Okulları birleştirilmiş Akçadağ İlköğretmen Okulu adını almıştır.

Okulda 1965 yılına kadar, Köy Enstitüsü ve İlköğretmen Okulu öğretmen ve öğrencilerinin gayretleri ile yapılan binalarda eğitim ve öğretime devam edilmiş ve bu binalardan çok azı günümüze kadar gelebilmiştir. Hâlen eğitim ve öğretime devam edilen binalar ile pansiyon ve spor salonu, 1965 ile 1978 yılları arasında yaptırılmıştır.

1974 yılında çıkarılan kanun ile ilkokul öğretmenlerine yüksekokul mezunu olma şartı getirilince, bütün Türkiye’de olduğu gibi Akçadağ İlköğretmen Okulunun adı da Akçadağ Öğretmen Lisesi olarak değiştirilmiştir.

1990-1991 öğretim yılından itibaren Akçadağ Anadolu Öğretmen Lisesi adı ile eğitim ve öğretime devam eden okul, 2014-2015 eğitim ve öğretim yılı içerisinde Anadolu Öğretmen Lisesinden, Akçadağ Fatih Fen Lisesine dönüştürülmüştür.