TARİHÎ 100 LİSE (İNTERAKTİF HARİTA)

Okul, 1940 yılında Köy Enstitüsü olarak eğitim ve öğretime başlamıştır.

Üç yıllık ilkokuldan mezun olan öğrenciler, hazırlık sınıfını bitirip 6 yıl; 5 yıllık ilkokuldan mezun olan öğrenciler ise 6 yıl öğrenim gördükten sonra öğretmen olarak okuldan mezun olmuşlardır.

 

 

1953-1954 öğretim yılından itibaren okul, 6 yıl süreyle ilköğretmen okulu olarak eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmiştir.

1970-1971 öğretim yılında lise kısmı 4 yıla çıkartılmış, böylece 7 yıllık meslek lisesi olmuştur.

1974-1975 öğretim yılından itibaren öğretmen lisesine dönüştürülmüştür.

1975-1976 öğretim yılında son öğretmen mezunlarını vermiştir.

1983-1984 öğretim yılında yükseköğretime öğrenci yetiştiren kurum haline getirilmiştir.

Okulun ilk açıldığı yıllarda askerlik görevi sırasında okuma yazma öğrenen onbaşı ve çavuşlara, askerlik dönüşü eğitim verilerek eğitmen olmaları sağlanmıştır. Bu zamana kadar 3702 öğretmene örgün eğitim hizmeti veren, 170 öğretmene de dışardan bitirme imkânı sağlayan okul toplam 3872 öğretmeni eğitim camiasına kazandırmıştır.

 

 

1989-1990 öğretim yılında Anadolu öğretmen lisesine dönüştürülen okul, hazırlık sınıfı ile birlikte 4 yıla çıkartılmıştır. Günümüzde ise Fen Lisesi olarak hizmet vermektedir.

Okul, ismini arazisinden çıkan kaynak suyundan, okulun kurulduğu mevkiden ve ayrıca okul arsasını bağışlayan kişinin soyadı olan Akpınar’dan almıştır.