TARİHÎ 100 LİSE (İNTERAKTİF HARİTA)

 

Düziçi Fen Lisesi, 1940 yılında “Alman Binası” olarak tabir edilen binada, “Düziçi Köy Enstitüsü” olarak eğitim ve öğretime başlamıştır. 06.10.1943 yılında dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İNÖNÜ tarafından ziyaret edilmiştir. 1942-1945 yılları arasında 140.000 m2 ’lik bir alanda; 26 lojman, 27 derslik, 1 revir, 2 yatakhane binası, yemekhane, hamam, su deposu, müzikhane, elektrik santrali, ambarları, laboratuvarları ve 10.000’den fazla kitabı bulunan kütüphanesi ile eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürülmüştür. 1951 yılında “Alman Binası” tamamen terk edilmiş ve bugünkü Anadolu Öğretmen lisesi binasına yerleşilmiştir.

Önceleri karma eğitim yapan okul, 1952-1953 yıllarından itibaren yatılı kız öğrenci almamıştır. 4 Şubat 1954 tarihinde ilköğretmen okuluyla birleştirilerek öğretim süresi 6 yıla, 1970-1971 öğretim yılından itibaren de 7 yıla çıkartılmıştır. 27.03.1974’te öğretmen okulları kapatılınca Düziçi Öğretmen Lisesi adıyla eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmiştir.

 

 

26.10.1977 tarih ve 47657 sayılı yasa ile 1977-1979 yılları arasında okul, 2 yıllık Eğitim Enstitüsü olarak hizmet vermiştir. 1989 yılına kadar Düziçi Öğretmen Lisesi, 1989-1990 eğitim ve öğretim yılından itibaren de “Düziçi Anadolu Öğretmen Lisesi” adını almış ve eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmüştür. Öğretmen liselerinin dönüştürülmesi nedeni ile Düziçi Anadolu Lisesine dönüşen Düziçi Anadolu Öğretmen Lisesi Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’nün 26 Haziran 2014 tarih ve 2653770 sayılı yazısı ile kapatılarak Düziçi Fen Lisesi olarak açılmıştır.

Günümüze kadar 20 müdür, 550’den fazla öğretmenin görev yaptığı okuldan; 1.246’sı Köy Enstitüsünden, 4.196’sı Öğretmen Okulundan, 532’si Eğitim Enstitüsünden olmak üzere 5.974 öğretmen mezun olmuştur. Lise olarak eğitim ve öğretime devam ettiği yıllarda, 2.890 öğrenci mezun olmuştur. 1940 yılından bu yana bölgenin kültür pınarı ve vazgeçilmezi olan okul binlerce öğretmenin yanı sıra; yazar, bilim adamı, öğretim üyesi, yönetici, politikacı, hukukçu, sanatçı birçok insanın yetişmesine zemin hazırlamıştır.