TARİHÎ 100 LİSE (İNTERAKTİF HARİTA)

1939 yılında Köy Eğitmen Kursu olarak açılan okul, günümüze kadar çok sayıda eğitimcinin yetiştirilmesine katkı sağlamış kocaman bir çınar niteliğindedir. 1940 yılında Köy Enstitüsüne, 1954 yılında Öğretmen Okuluna, 1976 yılında Öğretmen Lisesine, 1989 yılından itibaren de Anadolu Öğretmen Lisesine dönüştürülmüştür. Bugün ise Fen Lisesi olarak Türk Millî Eğitimine hizmet vermektedir.

Okulun 1939-1940 öğretim yılında Köy Enstitüsü olarak öğretime açıldığı zamanlarda amacı köy ilkokullarına öğretmen yetiştirmekti. Bunun yanında köy halkının eğitimi de bu öğretmenlere görev olarak verilmişti. Köy halkının tarımı ve hayvancılığı daha modern koşullarda gerçekleştirebilmesi ve daha iyi koşullarda yaşayabilmesi için öğretmenler; hayvancılık, tarım, inşaat, marangozluk, müzik ve resim dersleri de görmüşlerdir.

İç ve dış sıvaları yapılmamış iki katlı ve altı odalı bir okul binası, üç baraka, üç gözlü köy odası ve bir köy camisi ile eğitime başlayan bu köklü çınarın  27 Ocak 1954 tarih ve  6234  sayılı kanunla statüsü değiştirilerek Gönen Köy Enstitüsü adı Gönen İlköğretmen Okuluna dönüştürülmüştür. 1954 yılından 1976 yılına kadar 2225 öğrenci mezun olmuştur. 1976 yılında okul, iki ayrı mezun vermiş olup, altıncı sınıftan mezun olanlar yüksekokullara giderek 2 yıllık eğitim almış ve öğretmen olarak atanmış, yedinci sınıftan mezun olanlar da direk öğretmen olarak atanmıştır.

 

 

1976 yılından itibaren okul eğitim fakültelerine öğrenci yetiştiren öğretmen lisesine dönüştürülmüştür. 1976-1989 yılları arasında okul altı yıllık eğitim ve öğretim programı ile yüksekokullara mesleki yeterliliğe sahip, donanımlı öğretmen adayları yetiştirmeye devam etmiştir. Gönen Öğretmen Lisesi 1976-1989 yılları arasında 1618 kişi mezun etmiştir.

1989 yılında Anadolu Öğretmen Lisesine dönüştürülen okul, kurulduğu 1939 yılından bu yana Türkiye’nin geleceğini aydınlatan her alanda bilgili, donanımlı, görev ve sorumluluk bilincine sahip öğretmenler yetiştirmeyi kendisine ilke edinmiş ve bunu başarmıştır. 72 yıllık süre içinde okuldan çok sayıda öğretmen, yazar, hukukçu, mühendis, kamu yöneticisi ve parlamenter yetişmiştir.

19 Haziran 2014 tarihli Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü kararıyla okul fen lisesine dönüştürülmüştür. Gönen Fen Lisesi, 1939 yılından bu tarafa vermiş olduğu eğitimin kalitesi ve niteliğiyle ün kazanmış ve bu ününü Türkiye’nin değişik il, ilçe ve köylerinden gelen öğrencilerin tercih etmesiyle kanıtlamaya devam etmektedir.