TARİHÎ 100 LİSE (İNTERAKTİF HARİTA)

Okul, 1 Nisan 1938’de köy eğitmeni yetiştirmek amacıyla “Gölköy Eğitmen Kursu” adıyla eğitim ve öğretim hayatına başlamıştır. 1938-1947 yılları arasında 8 dönem eğitmen kursu açılmıştır. Bu kurslardan toplam 502 eğitmen mezun olmuştur.

17 Nisan 1940 yılında 3308 sayılı kanunla “Köy Enstitüleri” kurulunca, okulun adı “Gölköy Köy Enstitüsü” olarak değiştirilmiştir.

1940-1952 yılları arasında “Köy Enstitüsü” statüsünde eğitim ve öğretim veren okuldan 1494 öğretmen yetişmiştir. 1952 yılında köy enstitülerinin öğretim süresinin 6 yıla çıkarılmasıyla, okul 1952-1953 öğretim yılında mezun vermemiştir.

1954 yılında yayınlanan 6234 sayılı kanunla, öğretmen yetiştiren kurumların isimlerinin “İlköğretmen Okulu” olarak değiştirilmesi üzerine, okul “Göl İlköğretmen Okulu” adını almıştır.

 

 

1969 yılında Bakanlık oluru ile okulun öğretim süresi 1970- 1971 eğitim ve öğretim yılından itibaren 7 yıla çıkarılmıştır.

1975-1979 öğretim yılında “İlköğretmen Okulu” olarak son mezunlarını vermiştir. 1954 yılından 1976 yılına kadar geçen sürede okuldan 3912 ilkokul öğretmeni mezun olmuştur.

1976 yılından 1989 yılına kadar ortaöğretim kurumu olarak eğitim ve öğretim hayatına devam eden okul, “Öğretmen Lisesi” adını almış ve 1473 mezun vermiştir.

1989 yılından itibaren bir yılı hazırlık olmak üzere okulun öğretim süresi 4 yıl olmuştur. 29.08.1991 tarihinde Millî Eğitim Bakanlığının onayı ile 1991-1992 öğretim yılında Anadolu lisesinin bünyesinde açılan Kız Anadolu Öğretmen Lisesi ile 2000-2001 öğretim yılında birleştirilmiştir. Aynı yıl Okulun Göl Köyde bulunan binalarının Türk Silahlı Kuvvetlerine verilmesi nedeniyle okul Kuzeykent Mahallesindeki şu andaki mevcut binasına taşınmıştır.

 

 

Okul, 2014 yılında Anadolu lisesine dönüştürülmüş, 2014- 2015 eğitim ve öğretim yılından itibaren Anadolu lisesi olarak eğitim faaliyetlerine devam etmektedir.