TARİHÎ 100 LİSE (İNTERAKTİF HARİTA)

 

1937 yılında Arifiye Eğitmen Yetiştirme Kursu olarak eğitim ve öğretime başlamıştır. Her kurs döneminde 100-120 dolayında adayın eğitmen yetiştirme kursundan mezun olduğu bilinmektedir. 1940 yılında, Arifiye nüfusunun 1.000 olduğu dönemde, 17.04.1940 tarihinde yapılan yasal düzenleme ile Köy Enstitülerinin kurulmasıyla birlikte; “Arifiye Köy Enstitüsü ve Eğitmen Yetiştirme Kursu” adı altında; öğretmen ve eğitmen yetiştirmeye devam edilmiştir. Eğitmen yetiştirme kursu 1948 yılında sona ermiştir.

Köy Enstitüleri de çalışma ömürlerini tamamlayarak 1953 yılında yerlerini “İlk Öğretmen Okulları’na devretmişlerdir. Arifiye İlk Öğretmen Okulu 1954 yılından itibaren öğrenim süresi 6 yıl olmak üzere eğitim ve öğretime devam etmiştir.

Arifiye İlk Öğretmen Okulunun öğrenim süresi, 1970- 1971 eğitim ve öğretim yılından itibaren 7 yıla çıkarılmıştır. 1975 yılı sonrasında Arifiye Öğretmen Lisesi olarak öğretime devam etmiştir. 1977-1979 yılları dahil olmak üzere Arifiye Eğitim Enstitüsü ve Öğretmen Lisesi olarak faaliyet gösteren kurum, 1979 sonrası yeniden Arifiye Öğretmen Lisesi adını almıştır.

 

 

Öğretmen yetiştiren yükseköğrenim kurumlarına öğrenci hazırlamak amacıyla; Bakanlığımızca 1990-1991 öğretim yılından itibaren ağırlıklı yabancı dil eğitimi veren bir kurum haline getirilmiştir. Bu tarihten itibaren, Arifiye Anadolu Öğretmen Lisesi adıyla eğitim ve öğretimine devam eden okul, daha sonra Arifiye Çok Programlı Lisesi olarak eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmiş, Çok Programlı Lisenin yeni binasına taşınmasıyla birlikte de 28.06.2010 tarihinde Arifiye Anadolu Lisesi adı altında eğitim ve öğretim faaliyetlerine başlamıştır.

1937 yılından günümüze değişik adlarla kurulan, günümüzde Anadolu lisesi olarak faaliyetlerine devam eden okul; genellikle haziran ve temmuz ayı içerisinde eski mezunların buluştuğu vazgeçilmez adres olmuştur.