TARİHÎ 100 LİSE (İNTERAKTİF HARİTA)

 

Okulun kuruluşu, 17 Nisan 1940 tarih ve 3803 sayılı Köy Enstitüleri Kanununa ve Ankara ilinde açılacak olan enstitünün Hasanoğlan’da kurulmasının uygun olduğuna dair raporun 10 Nisan 1941 tarihinde Millî Eğitim Bakanlığına sunulmasına dayanır.

İkinci Dünya Savaşı nedeniyle boşaltılan Kırklareli Kepirtepe Köy Enstitüsünden gelen 22’si kız olmak üzere toplam 226 kişi, beş grupluk bir ekiple 18 Nisan 1941 tarihinde ilk çalışmalara başlamıştır. 04 Temmuz 1941 tarihinde, on dört projenin katıldığı yarışma ile yüksek mimar Kemal Ahmet ARU, Orhan SAFA ve Adnan KURUYAZICI’nın eseri, okulun projesi olarak seçilmiştir.

1946 yılına kadar 125 binadan 63’ü tamamlanmış, böylelikle okul, kendisinden önce kurulan on dört köy enstitüsünün ortak çalışmasının bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır.

Aralık 1942 yılında, köy enstitülerine öğretmen yetiştirmek amacıyla tüm enstitülerden 103 öğrenci kursa çağırılmıştır. Bu kursun niteliği daha sonra 01 Haziran 1943 tarihinde yayınlanan yönetmelikle “Yüksek Köy Enstitüsü “ne dönüştürülmüştür. 27 Kasım 1947 tarihinde kapatılışına kadar 374 öğrenci eğitim ve öğretim görmüş, bunlardan 213’ü mezun olmuş, bölümün kapatılması ile birlikte 158 öğrenci başka dengi okullara dağıtılmıştır. Yine Hasanoğlan Köy Enstitüsü bünyesinde 10 Ocak 1944’te açılan sağlık kolu bölümünden 1951-1952 eğitim ve öğretim yılına kadar toplam 774 kişi mezun olmuştur.

İlk mezunlarını 1943-1944 eğitim ve öğretim yılında veren okul, 1951-1952 eğitim ve öğretim yılı sonuna kadar 56’sı kız 622’si erkek olmak üzere toplam 678 öğretmen yetiştirmiştir.

27 Ocak 1954’te köy enstitüleri kapatılınca aynı mekânlarda ilköğretmen okulları açılmış ve böylece okulun adı Hasanoğlan İlköğretmen Okulu olmuştur. O dönemin okul müdürü Kemal ÜSTÜN’ün, okulun adına başöğretmen Atatürk’ün adının eklenmesi talebi üzerine 23 Eylül 1956 tarihinde Atatürk İlköğretmen Okulu adını almıştır. 1957 yılında Hasanoğlan’da sınavı kazanamayan öğrenciler için okul bünyesinde bir ortaokul açılmış olup, 1970 yılında okul dışına çıkarılan bu okula bağımsız bir hüviyet kazandırılmıştır. 1957 yılına kadar karma eğitim yapılmayan okulda bu yıldan itibaren kız öğrenci alınmaya başlanmıştır. Kurum, 1975-1976 eğitim ve öğretim dönemi sonuna kadar 633’ü kız 2634’ü erkek olmak üzere toplam 3267 öğretmen yetiştirmiştir. Bu tarihten sonra öğretmen yetiştirme, mezun verme statüsü üniversitelerin eğitim fakültelerine devredilmiştir.

 

 

Bu dönemden sonra 1976-1989 yılları arasında altı yıllık programıyla Atatürk Öğretmen Lisesi adıyla bir üst kuruma öğretmen yetiştirmeye devam etmiştir. Okul bünyesinde 1985-1989 yılları arasında öğrencileri ön eleme ile alınan bir de spor meslek lisesi açılmıştır. Aralarında millî halterci Naim Süleymanoğlu’nun da olduğu toplam 94 öğrenci bu liseden mezun olmuştur. Okulun uygulama okulu 1979’da jandarma karakoluna tahsis edilmiştir. Okulun alanı içerisinde, 1987 yılında temelleri atılan ve binaları büyük ölçüde tamamlanmış olan bir kampüs bulunmaktadır.

1989 yılından itibaren Anadolu adı eklenen okul “ek puanlı-tercihli” konumuyla bir üst kuruma öğretmen adayı hazırlamaya devam etmiştir. Aynı yıl, bünyesinde açılan Fatih Lisesi, 2004 yılında bağımsız hüviyetini kazanarak eğitim ve öğretimine devam etmiştir. 1994 yılında kurum MLO Okulu olarak seçilerek öğretmen adaylarını çağın eğitim anlayışına göre yetiştirmeye başlamıştır. Okulun alanı içerisinde, 1987 yılında temelleri atılan ve binaları büyük ölçüde tamamlanmış olan bir kampüs bulunmaktadır. Yine okulun 38 dönüm bahçe alanına ek arazide Ders Aletleri Yapım Merkezi inşa edilmiş, 2005 yılı sonlarında bu alan faaliyete geçirilmiştir. 2014-2015 öğretim yılından itibaren  Fen Lisesi  olan okul, bütün birikimi ve kalitesiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmektedir