TARİHÎ 100 LİSE (İNTERAKTİF HARİTA)

İvriz Köy Enstitüsü olarak 1941 yılında kurulan okul, adını Enstitünün kurulduğu yerin 9 km. doğusundaki İvriz köyünden almaktadır. Köy, Toros Dağlarının İç Anadolu’ya bakan yamacında derin bir vadinin önünde kurulmuştur. Bu köyden doğan ve Ereğli ovasına hayat veren su kaynağının doğduğu yerdeki kayalarda Hititler yıkıldıktan sonra bu yörede hüküm süren Tuvana Kralı Warpalavas tarafından yaptırılan ve Dünya tarihi mirası açısından çok önemli olan, beşeriyet tarihinin ilk kabartma yazılı kaya anıtı olma özelliğini taşıyan bir kaya anıtı bulunmaktadır.

İvriz Köy Enstitüsü 11 Kasım 1941 günü geçici olarak Konya Ereğli’sine bağlı Zanapa bucağındaki tamamlanmamış yatılı bir bölge ilkokul binasında açılmıştır. Bu binanın noksanlarını süratle tamamlamak üzere Adana-Düziçi Köy Enstitüsü öğrencilerinden bir yardımcı ekip gelerek, çok zor koşullar içinde başarılı işler görmüştür. İvriz Köy Enstitüsü, Düziçi Köy Enstitüsünün yardımlarıyla gelişmiştir denilebilir. İvriz Köy Enstitüsünün asıl kurulacağı yer, Gaybi, Durlaz, Dedeköy köylerinin civarında, Zanapa ile Ereğli arasında, Ereğli’ye 10 km uzaklıktadır. Burası; tren yoluna yakınlığı, gerekse tarım için içme sularının kolayca sağlanması, bölgesine giren illere yakınlığı ve valiliklerle haberleşmenin kolayca sağlanması, sıtmalı sahalardan hem uzak, hem de yüksek oluşu ve kuzey rüzgârlarına açık bulunuşu, yakınındaki köylerin özellikle meyvacılık ve sebzecilik yönünden müsait araziye sahip olması, inşaat malzemesinin esasını oluşturan taş ve kumun yakında bol miktarda ve çok iyi cinsten oluşu, İvriz’den Ereğli Bez Fabrikası’na giden elektrik hattının İvriz Köy Enstitüsünün arazisi içinden geçmesi nedeniyle Enstitüye en uygun yer olarak seçilmiştir.

 

 

1941 yılı kışı Zanapa İlkokulunda geçirilirken bir taraftan arazi istimlakine girişilmiş ve yukarıda adları geçen köylerin civarında 2.500 dönümlük bir alan sağlanmıştır. Bu arazinin bir kenarından İvriz Çayı ve bu çaydan alınan bir su arkı geçmektedir.

Zamanla Akçadağ, Düziçi, Çiftler, Pazarören, Kızılçullu’dan gelen yeni ekipler de yaptıkları tesislerle kuruluşu kolaylaştırmışlar ve hızlandırmışlardır.

Enstitü’den 1951-1952 öğretim yılı sonuna kadar 25’i kız, 490’ı erkek olmak üzere 515 öğretmen, 1948 yılına kadar 1 kız, 318 erkek olmak üzere 319 eğitmen mezun olmuştur. Enstitü Konya, Niğde, ve İçel’in Mut ilçesinden öğrenci almıştır.

Enstitü Haziran 1947’den itibaren “İvriz” adında eğitim-kültür dergisi çıkarmıştır. Günümüzde Sosyal Bilimler Lisesi olarak başarılı öğrenciler yetiştirmekte ve mezunlar vermektedir.