TARİHÎ 100 LİSE (İNTERAKTİF HARİTA)

 

1930 ve 1940’lı yıllar; savaş sonrası, fakirlik ve yokluğun tüm Türkiye’de hissedildiği gibi Bor’da da hissedildiği yıllardır. Bu yıllarda Bor’da orta dereceli okul bulunmamaktaydı. İlkokulu bitiren çocuklar ortaokul ve liseyi okumak için başka şehirlerde kalıyorlardı. Bu koşullar zaten fakir olan halka büyük külfet getiriyor, öğrencilerin başarısız olmasına neden oluyordu.

Bu durumu gören ve yaşayan Borlulardan devrin Dâhiliye Vekâleti Müsteşar Muavini Nuri DEMİRKAYA, M. Nedim İRENGÜN ve arkadaşları bir araya gelerek bir dernek kurmuşlardı.

Dernek temsilcileri tarafından Bor’daki ilkokul kayıtlarını gösterir bir çizelge Maarif Bakanı’na sunulmuştur. Bakan, giderleri dernekçe karşılanmak şartıyla Bor’da özel bir ortaokul açılmasına izin verir.

 

 

Bor Üstün Parktaki Belediyeye ait gazino okul hâline getirilmek üzere bedelsiz olarak verilir ve okul haline getirilir. Bazı öğretmenleri Bakanlık gönderir, bazılarını da dernek karşılar. Öğretmenlerinin bir kısmı Bakanlık tarafından gönderilen okulun diğer öğretmen ihtiyacı da Niğde Ortaokulundan karşılanır. 1941-1942 öğretim yılında Bor Özel Ortaokulu birinci sınıfı öğretime başlar.

Özel okul statüsünde iki yıl devam ettikten sonra; okulun asaleti üçüncü yıl onanır ve Bor Ortaokulu olarak öğretime devam eder. Borluların katkısıyla ortaokul binasının yapımına başlanır.

İkinci Dünya Savaşı’nın ülkeye getirdiği zorluklara rağmen üstün bir gayretle okul tamamlanır. Zamanla bu bina ihtiyaca cevap veremez. Ortaokula sahip Bor halkına bu yetmez. Zaman geçince lise açılması istekleri yoğunlaşır. Halk hiçbir fedakârlıktan kaçınmaz. 1959 yazının sonlarına doğru Başvekil Adnan MENDERES Adana’ya gelir. Halk lise isteğini anlatır. Başvekil tetkik edilmesini ister. Dört kişilik bir heyet gelip yerinde inceleme yaparlar ve okulun açılması için Ankara’ya telgraf ile haber yollarlar. 16 Şubat 1960 Salı günü Bor Lisesinin resmen açılışı yapılır.

 

 

Ortaokul binası olarak yapılan bina ve ek tesisler lisenin ihtiyacını karşılayamaz. Müsait olan okul arsasına yine fedakâr Borluların yardımıyla bugün ana bina olarak kullanılan lise binası yaptırılır. 1966-1967 eğitim ve öğretim yılında tüm dershaneleriyle Millî Eğitim Bakanlığına devredilmiştir. Günümüzde Anadolu lisesi olarak eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdüren okul, çok sayıda başarılı mezun yetiştirmiştir.