TARİHÎ 100 LİSE (İNTERAKTİF HARİTA)

 

Okul, 1942 yılında Ilıca bucağı Merkez İlkokulunda; 3 idareci, 10 öğretmen ve 200 öğrencisiyle eğitim ve öğretime başlamıştır.

1943-1944 eğitim ve öğretim yılında okul, diğer köy enstitülerinden gönderilen ekipler tarafından inşa edilen yeni binalara taşınmıştır.

Pulur Köy Enstitüsü adını çevresinde bulunan Pulur Köyü ve doğusunda akan Pulur Çayı’ndan almıştır. 1954 yılında okulun adı önce Pulur İlköğretmen Okulu, 1958 yılında da Yavuz Selim İlköğretmen Okulu şeklinde değiştirilmiştir.

Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim, Çaldıran seferine çıkarken Erzurum ovasından geçer. Okulun 30 km. batısında bulunan Kandilli bucağı yanındaki tepelerden birisinde ordu istirahate çekilir. Burada bir süre kaldıktan sonra da ayrılıp İran’a hareket eder ve ondan sonra o tepenin ismi Padişah Yavuz Sultan Selim Tepesi olarak kalır. Okul, adını bu tarihi olaydan almıştır.

Doğusunda Pulur Çayı, batısında Turna tepeleri, güneyinde Pulur Köyü ve Palandöken ovası; kuzeyinde okula 850 metre mesafede bulunan Ilıca bucağı vardır.

5 sınıf olarak açılan okulun 1953 yılında sınıf sayısı 6’ya, 1973-1974 eğitim ve öğretim yılında da 7’ye çıkarılmıştır.

Kuruluşundan 1952 yılına kadar okulda karma eğitim uygulanmıştır. 1952 yılında okuldaki kız öğrenciler İzmir Kızılçullu Köy Enstitüsüne nakledilmiş; 1962 yılında, okulda tekrar karma eğitime geçilmiştir..

Yavuz Selim İlköğretmen Okuluna; Erzurum, Trabzon, Gümüşhane ve Bingöl illerinden öğrenci alınmıştır.

 

 

Kuruluşundan 1968 yılına kadar 8 ahşap binada öğretim yapılan okulun, 1968 yazında ihalesi yapılmış ve 1972-1973 eğitim ve öğretim yılı başında da modern binalarına taşınmıştır.

Her yıl çok sayıda mezun veren Yavuz Selim İlköğretmen Okulu, ilk öğretmen seferberliği hizmetine önemli katkıda bulunmuştur.

Öğretmen okulunda, 1500 dönümlük bir araziye sahip döner sermayede tarım ve hayvancılık ağırlıklı uygulama dersleri de yapılmıştır. Ayrıca okulun ve okul mensuplarının ihtiyaçlarını karşılayabilen; süt, yoğurt ve peynir gibi gıda maddeleri de üretilmiştir.

Okul kuruluşundan bu yana yüzlerce öğretmen ve idareci yetiştirmiştir. 1992 yılından itibaren Anadolu Öğretmen Lisesi olarak öğretim faaliyetine devam eden okul Sosyal Bilimler Lisesi olarak eğitim ve öğretime devam etmektedir.