TARİHÎ 100 LİSE (İNTERAKTİF HARİTA)

 

1938 yılında istimlak ve inşaat çalışmalarına başlanan Pamukpınar Köy Enstitüsü, Sivas-Tokat karayolu üzerinde Yıldızeli’nin 5 km kuzeyinde 1941 yılında Köy Enstitüsü olarak açılmıştır. Okul, 1952 yılında ise Erkek İlköğretmen Okulu olmuştur. Pamukpınar adının nereden geldiğine dair yörede iki ayrı söylence bulunmaktadır. Birincisi hoş içimli kaynak suyu olduğu, ikincisi ise yerleşke bölgesinde yüzeyden akan kireçli pınar suyunun aktığı yerleri beyaza dönüştürdüğünden Pamukpınar adı kalıcılaşmıştır.

700 dönümlük arazi üzerinde 1941 yılında faaliyete geçen okula civar illerin köylerinden, ilkokulu bitiren öğrenciler alınarak 1. sınıflar oluşturulmuş ve yüz seksen öğrenci ile eğitim ve öğretime başlanmıştır.

Derslik, yemekhane, yatakhane ve lojman binaları yokken; öğrenciler Yıldızeli’ndeki Cumhuriyet İlkokulu’nun zemin katında, havaların iyi olduğu günlerde ise Pamukpınar’da okul binasının yapımında ve yaz aylarında okulun büyük sınıf öğrencileri dönüşümlü olarak tarım işlerinde çalışmışlardır.

 

 

Köy enstitülerinin 1952 yılında kapatılması üzerine, Pamukpınar Yatılı Erkek Öğretmen Okulu olarak eğitim ve öğretimini sürdüren okul, 1976 yılında öğretmen lisesine dönüştürülmüştür. 1988 yılında bünyesinde güreş okulu açılmış, 1990 yılında Anadolu öğretmen lisesine dönüştürülmüştür. Okul, 1997-1998 eğitim ve öğretim yılında Yatılı İlköğretim Bölge Okulu (YİBO) olmuştur. Yeni binasına 2011 eğitim ve öğretim yılında taşınan okul, günümüzde Anadolu lisesi olarak hizmet vermektedir.

Pamukpınar 4.000’e yakın öğretmen yetiştirerek yurdun her tarafına göndermiştir. Güzel ülkemizin dört bir yanında Pamukpınar’dan yetişmiş hemen her meslekten insana rastlamak mümkündür.

1941 yılından bu yana 3.750 öğretmen, ismini sayamadığımız hâkim, savcı, asker, işadamı, siyasetçi ve sanatçılar ile ülkemizin kalkınmasına, gelişmesine katkıda bulunan binlerce öğretmen, öğretim görevlisi, araştırmacı vb. değerli şahsiyetler yetiştirmiştir.