Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 

Ders Seçimi

Ders Seçimi

        Ders Seçimi konulu 02/02/2018 tarihli ve 832203306-10.03-E.2320488 sayılı yazımız gereği yürütülmesi gereken iş ve işlemler hâlen devam etmektedir.

       Ancak, söz konusu yazımızın ilgi (c)’de belirtilen Talim ve Terbiye Kurulunun 30/05/2017 tarihli ve 53 sayılı Kararı; yapılan yeni değerlendirme ile yine aynı Birim tarafından alınan 19/02/2018 tarihli 56, 59 ve 60 nolu kararlar Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının http://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_02/21173451_ort_ogrtm_hdc_2018.pdf  internet adresinde yayınlanarak duyurulmuştur.

        Ders ve kitap seçimine ilişkin iş ve işlemlerin süresi içerisinde, yukarıda belirtilen yeni kararlar çerçevesinde yürütülerek tamamlanması gerekmektedir.

        İlgililere önemle duyurulur.