Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 

Sıkça Sorulan Sorular

GENEL

 • 12. sınıfta öğrenim görüp sorumlu olarak sınıf geçen öğrencilerin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının 1 inci döneminin ilk haftasında yapılacak sorumluluk sınavlarında tekraren başarısız olması durumunda ikinci bir sorumluluk sınav hakkı verilecek mi?

  Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre sorumluluk sınavları, birinci dönemin ilk haftası, ikinci dönemin ilk haftası ile son iki haftası içerisinde yapılır. Eğitim ve öğretim yılı başında yapılan sorumluluk sınavı sonunda tek dersten başarısızlığı bulunan son sınıf öğrencileri için aynı usulle takip eden hafta içinde bir sınav daha yapılır.

 • Sorumlu olarak geçtiğim derslerin sınavları ne zaman yapılacak?

  Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre sorumluluk sınavları, birinci dönemin ilk haftası, ikinci dönemin ilk haftası ile son iki haftası içerisinde yapılır. Eğitim ve öğretim yılı başında yapılan sorumluluk sınavı sonunda tek dersten başarısızlığı bulunan son sınıf öğrencileri için aynı usulle takip eden hafta içinde bir sınav daha yapılır

 • 2. sınıf öğrencileri sorumlu olarak sınıf geçtiğinde üniversite sınavına girebilecek mi/diplomalarını alabilecekler mi?

  12. sınıf öğrencilerinin başarısız veya sorumlu derslerinin olması üniversite sınavlarına girmelerinde herhangi bir engel oluşturmamaktadır. Dolayısıyla tüm 12. sınıf öğrencileri sorumlu dersi olup olmamasına bakılmaksızın üniversite sınavlarına girebileceklerdir. Doğrudan sınıf geçme şartlarını taşıyan öğrenciler mezun olacak ve diplomalarını alacaklardır. Ancak başarısız dersleri olan 12. sınıf öğrencileri bu derslerden sorumlu olacaklar ve takvimine göre girecekleri sorumluluk sınavlarından başarılı olmaları hâlinde mezun olup diploma almaya hak kazanacaklardır. Ayrıca bu durumda olup üniversiteye yerleşen öğrencilere YÖK tarafından diplomalarını Aralık ayı sonuna kadar öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumlarına ibraz etme hakkı tanınmıştır. Bu nedenle söz konusu öğrencilerin 31 Aralık tarihine kadar diplomalarını teslim etmeleri şartıyla üniversiteye kayıt yaptırmalarına da bir engel yoktur.

 • Ben son sınıfım ve üniversiteye geçeceğim, ilk dönem matematikten kalmıştım şimdi ne olacak?

  Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre yılsonu başarı puanı en az 50 olan öğrenciler doğrudan sınıf geçmektedirler. Bu şartın taşınmaması durumunda 12. sınıf öğrencileri başarısız oldukları derslerden sorumlu olacaklar ve takvimine göre girecekleri sorumluluk sınavlarından başarılı olmaları halinde mezuniyet puanları hesaplanarak mezun olacaklardır.

 • 1.dönem matematikten kaldım seneye onun da mı sorumluluk sınavına gireceğim yoksa sadece edebiyat için mi geçerli bu durum.

  Doğrudan geçme şartlarını taşımayan öğrenciler hangi ders ve sayısı ne olursa olsun sorumlu olarak bir üst sınıfa geçeceklerdir. Sonraki süreçte (yeni eğitim ve öğretim yılında) ise öğrencilerin başarı durumu Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre değerlendirilecektir.

 • Zayıfı olanlar mı sorumlu geçecek yoksa herkes mi?

  Tüm derslerden başarılı olan öğrenciler ile başarısız dersi/dersleri olanlardan, yılsonu başarı puanı en az 50 olan öğrenciler sınıfını doğrudan geçeceklerdir. Alt sınıflar da dâhil başarısız ders sayısı toplamına bakılmaksızın doğrudan sınıfını geçemeyen öğrenciler ise sorumlu olarak bir üst sınıfa geçeceklerdir. 

 • : Sorumlu geçme sadece baraj derslerden kalanlar için mi geçerli olacak?

  Doğrudan sınıfını geçemeyen öğrenciler baraj ders ayrımı olmaksızın sorumlu olarak bir üst sınıfa geçeceklerdir.

 • Telafi Eğitimi sürecinde yaptığımız ödevlerden not alacak mıyım?

  Yüz yüze yapılamayan eğitim ve öğretim faaliyetlerinden öğrencilerimiz herhangi bir şekilde not ile değerlendirilmeyeceklerdir.

 • Ortaöğretim Başarı Puanı nasıl hesaplanacak?

  12. sınıftan mezun olacak öğrencilerimizin 9, 10 ve 11. sınıflara ait yılsonu başarı puanları ile 12. sınıfın birinci dönem puanları ile oluşan yılsonu başarı puanlarının aritmetik ortalaması alınarak oluşturulan diploma puanı, OBP (Ortaöğretim Başarı Puanı) hesaplanırken kullanılacak olan lise mezuniyet puanı olarak değerlendirilecektir.

 • Diploma puanı nasıl hesaplanacak?

  Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde; “Mezuniyet puanı; 9,10, 11 ve 12. sınıfların yılsonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasıdır.” şeklinde ifade edilmektedir. Buna göre; 12. sınıf öğrencilerimizin 9,10, 11. sınıflara ait yılsonu başarı puanları ile 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının birinci dönem başarı puanlarının aritmetik ortalaması alınarak mezuniyet puanları oluşturulacak ve diploma puanı olarak diplomalarına yazılacaktır. 

 • Devamsızlıktan sınıfta kalır mıyım?

  Sadece birinci dönemde yapılan devamsızlıklar dikkate alınacak olup bu kapsamda Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili hükümleri doğrultusunda devamsızlık süresini dolduran öğrenciler sınıf tekrarına kalacaktır.

 • 12. sınıftan nasıl mezun olunacak?

  Diğer sınıf düzeylerindeki öğrenciler gibi 12. sınıf öğrencilerinin de birinci dönemde aldıkları notlar geçerli olacak ve yılsonu başarı puanı buna göre hesaplanacaktır. Doğrudan sınıf geçme şartlarını taşıyan öğrenciler mezun olabilecek ancak diğer tüm sınıf düzeylerinde olduğu gibi 12. sınıf öğrencilerinin de başarısız dersleri olması durumunda bu derslerden sorumlu olacaklar ve takvimine göre girecekleri sorumluluk sınavlarından başarılı olmaları halinde mezuniyet puanları hesaplanarak mezun olacaklardır.

 • Sınıf geçme nasıl olacak?

  Sınıf geçmeyle ilgili birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak ve doğrudan sınıfını geçemeyen öğrenciler alt sınıflar da dâhil başarısız ders sayısı toplamına bakılmaksızın sorumlu olarak bir üst sınıfa geçeceklerdir.

 • Ortaöğretim Genel Müdürlüğü koordinesindeki yönetmelik ve yönergeler hangileridir?

  Genel Müdürlüğümüz koordinesinde 5 yönetmelik ve 4 yönerge bulunmaktadır. Bu mevzuat aşağıda belirtilmiştir. Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Tanıtım Yönetmeliği, Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği İstiklal Marşının Kabul Edildiği Günü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü Hakkında Yönetmelik Millî Eğitim Bakanlığı Uluslararası Yarışmalarda Derece Alan Öğrencilerin Ödüllendirilmesine Dair Yönerge Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün Görev, Yetki Sorumluluk ve Çalışma Esaslarına Dair Yönerge. Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesi Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Bölgeleri Yönergesi Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Uluslararası Program Uygulama Yönergesi 3 SORULARLA ORTAÖĞRETİM Soru 4: Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce 

 • Ortaöğretim hangi yaş aralığındaki öğrencileri içine alır?

  Ortaöğretimde teorik çağ nüfusu 14-17 yaş aralığını kapsamakla birlikte kayıt şartlarına Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 21. Maddesinde yer verilmiştir. Ortaöğretim kurumlarına kaydolmak için ortaokulu veya imam-hatip ortaokulunu bitirmiş ve öğretim yılının başlayacağı tarihte 18 yaşını bitirmemiş olma şartı aranır. Yaş şartını taşımayan öğrencilerin örgün ortaöğretim kurumlarına kayıtları yapılmaz. Öğrenimine ara vermemiş olanlarda yaş şartı aranmaz. Ancak 22 yaşını tamamladığı eğitim ve öğretim yılının sonunda sorumluluk sınavlarına girerek okuldan mezun olabilecek durumda olanlar hariç olmak üzere okuldan mezun olamayanların ilişiği kesilerek açık ortaöğretim kurumlarına veya mesleki eğitim merkezine yönlendirilir. Ancak mesleki eğitim merkezine kayıt ve ilişik kesmeye ilişkin hususlarda bu fıkranın yaşla ilgili hükümleri uygulanmaz.

 • Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı okul türleri hangileridir?

  2019-2020 eğitim ve öğretim yılı itibarıyla Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı okul türleri;

  Anadolu Lisesi

  Fen Lisesi

  Sosyal Bilimler Lisesi

  3 türde toplam 3.040 okulda, 1.775.333 öğrenci, 112.259 öğretmen ile 61.004 derslikte eğitim ve öğretime devam edilmektedir (23/12/2019 tarihi itibariyle)

Atatürk Bulvarı No 98 Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Bina Kat 5 Kızılay ÇANKAYA ANKARA - Personel İletişim

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.