Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 

Genel Müdürlüğümüze Bağlı Pansiyonlu Okulların Dikkatine

Genel Müdürlüğümüze Bağlı Pansiyonlu Okulların Dikkatine

05.4 ekonomik kodundan ( Hane Halkına Yapılan Transferler ) gönderilen ödeneklerin,  okul müdürlükleri tarafından bağlı bulundukları ilgili saymanlık/mal müdürlükleriyle irtibata geçilerek muhasebeleştirilmesi, pansiyon hesabına aktarılması ve 01.5 ekonomik kodundan (öğrenci harçlıkları) öğrenci harçlıklarının  öğrencilere ivedilikle ulaştırılması gerekmektedir.