Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 

SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ X. ULUSAL ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ KİTAP HÂLİNE GETİRİLDi

Genel Müdürlüğümüzce 27-28 Nisan 2018 tarihleri arasında düzenlenen Sosyal Bilimler Liseleri X. Ulusal Öğrenci Sempozyumunda sunulan bildiriler kitap hâlinde yayımlandı.
SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ X. ULUSAL ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ KİTAP HÂLİNE GETİRİLDi

Genel Müdürlüğümüze bağlı Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri tarafından ‘Eğitim yoluyla Toplumsal Değişimde Genç İradenin Rolü’ konusunda hazırlanan 94 bildiri kitap haline getirilmiştir.

 

07-06-2018